Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 03/2018
 • 12. ožujka ove godine ISO 45001 je zamjenio OHSAS 18001
  12. ožujka ove godine ISO 45001 je zamjenio OHSAS 18001
  više >
 • Briga za zaposlenike - GRASP
  Briga za zaposlenike - GRASP
  više >
 • FOOD DEFENSE - Sustav obrane hrane u prehrambenoj industriji
  FOOD DEFENSE - Sustav obrane hrane u prehrambenoj industriji
  više >
 • Prvi ISO 45001 izašao 12/03/2018
  Prvi ISO 45001 izašao 12/03/2018
  više >

FOOD DEFENSE - Sustav obrane hrane u prehrambenoj industriji

FOOD DEFENSE - Sustav obrane hrane u prehrambenoj industriji

Obrana hrane je zaštita prehrambenih proizvoda od namjerne kontaminacije ili patvorenja biološkim, kemijskim, fizičkim ili radiološkim sredstvima korištenih radi štetnog djelovanja. Ona se bavi dodatnim pitanjima, uključujući fizičku, kadrovsku i operativnu sigurnost. Obrana hrane jedna je od četiri kategorije matrice rizika za zaštitu hrane koja uključuje: sigurnost hrane koja se temelji na nenamjernoj ili kontaminaciji iz okoliša koja može uzrokovati zdravstvenu štetu, patvorenje hrane koja se temelji na namjernoj prijevari za ekonomsku korist i kvaliteta hrane što također može utjecati na ponašanje koje se temelji na dobiti, ali bez namjere da uzrokuje zdravstvenu štetu.

Poveznica ovih četiri kategorija je sigurnost hrane koja se bavi pojedincima odnosno potrošačima koji imaju dovoljno sigurne hrane za aktivan, zdrav život. Zaštita hrane je krovni pojam koji obuhvaća i obranu hrane i sigurnost hrane. Uz zaštitu prehrambenog sustava, obrana hrane također se bavi sprječavanjem, zaštitom, ublažavanjem, reagiranjem i smanjenjem utjecaja od namjerne kontaminacije hrane. Danas su incidenti povezani s namjernom kontaminacijom prehrambenih proizvoda veliki problem u cijelom lancu opskrbe hranom. Stoga je potrebno podići svijest o obrani hrane na svim razinama prehrambenog lanca, od farme do tanjura, od vladinih i akademskih institucija do maloprodajnih lanaca, medija i potrošača.

Načela obrane hrane mogu se provoditi na svim razinama prehrambenog lanca. Obrana hrane pridonosi ublažavanju potencijalnih rizika u namjernoj kontaminaciji i prijevarama hrane što može imati štetan učinak na ljude i javno zdravstvo, poslovanje, gospodarstvo itd. Iako je obrana hrane neizbježan korak u jačanju cjelokupnog sustava sigurnosti hrane, na globalnoj razini, mali  broj zemalja uključio je načela obrane hrane u svoje zakonske okvire.

 

 • Edukacija zaposlenika – trošak ili obaveza svakog poslodavca?
  Edukacija zaposlenika – trošak ili obaveza svakog poslodavca?
  više >
 • Sprind d.d. Sarajevo uveo najnoviji IFS FOOD standard za kvalitet i sigurnost hrane
  Sprind d.d. Sarajevo uveo najnoviji IFS FOOD standard za kvalitet i sigurnost hrane
  više >
 • Đuro Đaković Kotlovi d.o.o.
  Đuro Đaković Kotlovi d.o.o.
  više >
 • Tvrtka PPS-Galeković
  Tvrtka PPS-Galeković
  više >
 • Osnaživanje malih poduzetnika
  Osnaživanje malih poduzetnika
  više >