Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 06/2018
 • Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  više >
 • ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  više >
 • Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  više >
 • Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  više >

Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom

Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom

Zahvaljujući primjeni norme ISO 50001 od 2011. godine organizacije su uspjele uspostaviti i pratiti sustavni pristup postizanju stalnog poboljšanja u upravljanju utroškom energije uključujući energetsku učinkovitost, korištenje i primjenu energije.

Kao i sve međunarodne norme, ISO 50001 je podvrgnut periodičnom pregledu kako bi se osiguralo da i dalje zadovolji potrebe u energetskom sektoru koje se brzo mijenja i razvija. Za ove aktivnosti odgovoran je ISO tehnički odbor za upravljanje energijom i uštedu energije ISO / TC 301. U nastavku pogledat ćemo koje su predložene najvažnije promjene u novom izdanju norme.

Sukladno pravilima izrade normi za sustave upravljanja najvažnija promjena za verziju 2018. je uspostavljanje strukture visoke razine koja osigurava bolju kompatibilnost s drugim normama sustava upravljanja. Struktura visoke razine (HLS) je jednostavan i učinkovit koncept. Organizacije često primjenjuju niz normi sustava upravljanja, a korištenje zajedničke strukture, istih pojmova i definicija pomaže u održavanju zajedničkih dijelova. To je osobito korisno za one organizacije koje su se odlučile za upravljanje sustavom koji može istovremeno ispuniti zahtjeve dvaju ili više normi sustava upravljanja.

Nadalje, vrijedi istaknuti poboljšanja kako bi se osiguralo da su ključni pojmovi vezani uz energetsku učinkovitost jasni i razumljivi za male i srednje tvrtke (SME). Do sada je vrijedilo mišljenje kako ova norma ima primjenu samo u velikim organizacijama koje su istovremeno i veliki potrošači energije. Nova verzija norme na ovaj način potiče male i srednje organizacije na usvajanje upravljanje sustavom prema ISO 50001 kako bi izgradili povjerenje kupaca i smanjili troškove u svim aspektima svog poslovanja, uključujući ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva. Energetska učinkovitost ima ključnu ulogu u ispunjavanju društvenih i ekoloških ciljeva za sve organizacija u bilo kojoj djelatnosti,  a to potvrđuje i uključivanje Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda (UNIDO) kao promotora primjene ove norme.

Glavne promjene mogu se sažeti u sljedeće:

-         Usvajanje strukture visoke razine kako bi se osigurala sukladnost s ostalim normama za sustave upravljanja

-         Pojašnjen energetski pregled

-         Utvrđivanje mjerila za ključne pokazatelje energetske uspješnosti (EnPI) i energetske baze (EnB)

-         Pojašnjenje planiranja prikupljanja energetskih podataka i povezanih zahtjeva

-         Pojašnjene definicije EnPI i EnB kako bi se bolje razumio koncept vrednovanja i baznih podataka

-         Pojačan naglasak na upravu i vođenje cijelog sustava, a naročito u fazi implementacije

-         Promišljanje temeljeno na riziku dobiva veći značaj kod poboljšanja energetskog učinka

-         Pojačan naglasak na trajno poboljšanje sustava upravljanja (prikladnost, primjerenost i djelotvornost) zajedno s poboljšanjem energetske učinkovitosti

-         Uvodi se proces upravljanja promjenama kao obvezujući

-         Korektivne radnje promatraju se u širem opsegu, a ne samo u cilju uklanjanja uzroka nesukladnosti i sprječavanje njegovog ponavljanja.

Nacrt međunarodne norme ISO / DIS 50001 odobren je u studenom 2017., a nova inačica ISO 50001 očekuje se da će biti objavljena u posljednjem kvartalu 2018. godine, a najkasnije u siječnju 2019.

 • GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  više >
 • Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  više >
 • ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  više >
 • APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  više >
 • Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  više >
 • Certifikacija opreme za dječja igrališta
  Certifikacija opreme za dječja igrališta
  više >
 • Kriogene posude i ispitivanja istih
  Kriogene posude i ispitivanja istih
  više >