Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 09/2018
 • ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  više >
 • Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  više >
 • Objavljen ISO 50001:2018
  Objavljen ISO 50001:2018
  više >
 • BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >

Objavljen ISO 50001:2018

Objavljen ISO 50001:2018

Kao što smo pisali u prošlom broju glasnika planovi su ostvareni i ISO 50001: 2018 objavljen je 21.08.2018. Ne treba posebno naglašavati da novo izdanje norme primjenjuje ISO High Level Struktura (HLS - struktura visoke razine) što je zajednički svim ISO normama za sustave upravljanja. U ovom broju glasnika predstavit ćemo promjene u odnosu na prvo izdanje. Ako već primjenjujete ISO 50001: 2011 prepoznat ćete većinu zahtjeva u ISO 50001: 2018. Međutim, postoje neke promjene koje će zahtijevati prilagodbu i dopunu postojećih sustava upravljanja kako bi se osigurala potpuna usklađenost s ISO 50001: 2018.

Promjene možemo podijeliti u tri grupe:

 • Promjene zbog usvajanja HLS-a (struktura visoke razine)
 • Promjene specifične za upravljanje energijom
 • Ostale promjene

Krenimo redom:

1) Promjene zbog usvajanja HLS-a (struktura visoke razine)
• Novi zahtjev za razumijevanje organizacije i njezinog konteksta (4.1)
Organizacija mora odrediti vanjska i unutarnja pitanja koja su relevantna za njezinu sposobnost da ostvari željene rezultate svog sustava upravljanja energijom i poboljšaju energetsku učinkovitost. Potrebno je prepoznati i razumjeti čimbenike koji imaju utjecaja, pozitivnog ili negativnog, na energetsku učinkovitost i sustav upravljanja organizacije.


• Novi zahtjev za sustavno određivanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana (4.2)
Organizacija mora identificirati zainteresirane strane relevantne za energetsku učinkovitost i sustav upravljanja organizacije, te njihove potrebe i očekivanja (zahtjeve).


• Jačanje naglaska na vodstvo i predanost vrhunskom upravljanju (5.1)
Novi zahtjevi za aktivno uključivanje i demonstriranje vodstva za učinkovitost sustava upravljanja energijom.


• Upravljanje rizicima i mogućnostima (6.1)
Organizacija mora utvrditi i, ako je potrebno, poduzeti radnje za rješavanje svih rizika ili prilika koje mogu utjecati (pozitivno ili negativno) na sposobnost sustava upravljanja da ostvari svoje željene rezultate. Ova razmatranja o rizicima i prilikama dio su strateškog odlučivanja na visokoj razini u jednoj organizaciji.

• Prošireni zahtjevi vezani za komunikaciju (7.4)
Organizacija mora obuhvatiti i vanjsku komunikaciju, a ne samo internu.


• Operativno planiranje i kontrola (8.1)
- Kontrola promjena i pregled posljedica neželjenih promjena.
- Osigurati kontrolu nad značajnim korištenjem energijom kod outsource-a ili procesima koji su povezani sa značajnim korištenjem energijom
- Uspostavljanje dokumentiranih informacija koje se čuvaju u onoj mjeri koja je neophodna za stvaranje povjerenja u procese da se odvijaju kako je planirano

• Praćenje, mjerenje, analiza i vrednovanje energetske učinkovitosti i sustava upravljanja (9.1)
Organizacija mora utvrditi metode praćenja, mjerenja, analize i vrednovanja
Nedvosmisleni zahtjevi za dokumentiranim informacijama.


• Pregled uprave (9.3)
Uključeni su dodatni ulazi i izlazi parametri koji će se razmotriti pri procjeni sustava upravljanja.

 

2) Promjene specifične za upravljanje energijom
• Opseg (4.3)
- Svi tipovi energije unutar opsega i granica sustava upravljanja ne smiju biti isključeni.
- Organizacija mora osigurati da ima ovlast nadzirati svoju energetsku učinkovitost, korištenje i potrošnju energije u okviru definiranog opsega i granica.


• Energetski pregled (6.3)
Objasniti procese koji su povezani sa značajno korištenjem energije kako bi se stvorio logički tijek i povezani kriteriji za identifikaciju značajnog korištenja energije. Za svako značajno korištenje energije definirati relevantne varijable, trenutni energetski učinak i identificirati osobe koje imaju utjecaja na značajno korištenje energije.

• Pokazatelji energetske učinkovitosti (6.4)
- Utvrđeni pokazatelji energetske učinkovitosti moraju omogućiti organizaciji da dokaže poboljšanja energetske učinkovitosti
- Vrijednost utvrđenih pokazatelja energetske učinkovitosti moraju se zadržati kao dokumentirane informacije.


• Energetska osnovica (6.5)
- Ako organizacija ima podatke koji ukazuju da relevantne varijable značajno utječu na energetsku učinkovitost, organizacija mora provesti normalizaciju pokazatelja energetske učinkovitosti i odgovarajuće vrijednosti energetske osnovice u svrhu usporedbe promjena energetske učinkovitosti.
- Nove definicije za "statički faktor", "relevantna varijabla" i "normalizacija" (3.4.8-3.4.10)
- Energetska osnovica mora se ažurirati kada postoje "velike promjene statičkih faktora".


• Planiranje prikupljanja energetskih podataka (6.6)
Ovaj pojam zamjenjuje "plan upravljanje energijom" u izdanju od 2011.
- Izravan zahtjev da se u planu mora navesti podatke koji su potrebni za praćenje ključnih obilježja i navesti kako i kojom učestalosti će se podaci prikupljati i čuvati.
- Izravan zahtjev za koja se područja moraju prikupljati i čuvati podaci:

 • relevantne varijable vezane uz značajno korištenje energije;
 • potrošnja energije vezana uz značajno korištenje energije i organizaciju;
 • operativna svojstva vezana uz značajno korištenje energije;
 • statički faktori, ako je primjenjivo;
 • podaci navedeni u akcijskim planovima.

- Plan prikupljanja podataka o energiji mora se pregledati u određenim intervalima i ažurirati prema potrebi

  3) Ostale promjene
U ovoj grupi radi se o promjenama koje su jednostavna dopuna postojećih zahtjeva u cilju jasnijeg opisivanja zahtjeva prethodnog izdanja i uglavnom ne bi trebala predstavljati poteškoće u primjeni. Navedimo neke primjere: veći broj definiranih pojmova (40 u odnosu na 28), 18 potpuno novih pojmova od čega je 5 specifičnih za upravljanje energijom, dopune u zahtjevu razvoj (8.2) i nabava (8.3).

Na kraju, ne zaboravimo na datum 20.08.2021. – krajnji rok za prilagodbu na ISO 50001:2018.

 • Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  više >
 • Edukacija kao najvažnija karika znanja
  Edukacija kao najvažnija karika znanja
  više >
 • Usluga nadzora "treće strane"
  Usluga nadzora "treće strane"
  više >
 • Certifikacija sportske opreme
  Certifikacija sportske opreme
  više >
 • Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  više >
 • Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  više >
 • HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  više >