Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 04/2019
 • HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  više >
 • Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  više >
 • Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >
 • Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  više >
 • Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  više >

Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu

Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu

Osiguravanje sukladnosti ambalažnog materijala za hranu važan je aspekt kako bi se izgradilo povjerenje kod proizvođača hrane. Zahtjevi za sukladnost sastavni su dio svih GFSI standarda kao što su BRC Global Standard for Packaging, IFS PACSecure, FSSC 22000 i povezani zakonski zahtjevi, npr. EC no. 2023/2006 o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u kontakt s hranom.

Zahtjevi za sukladnost uključuju:

• Zakonske zahtjeve

• Komunikaciju s kupcima

• Odabir i procjenu sirovina

• Procjenu i kontrolu procesa

• Procjenu gotovog proizvoda

• Dokumentaciju

 

Zakonski zahtjevi

Proizvođač ambalaže mora uvijek pratiti zakonske zahtjeve i promjene. Posebno je važno tumačenje zahtjeva i njihova primjena.

Komunikacija s kupcima

Ovdje se preporučuje da se svi zahtjevi proizvođača hrane definiraju i dokumentiraju. Neke tvrtke koriste detaljne upitnike kako bi dobile sve potrebne informacije. Primjena ambalaže ima bitnu ulogu u procesu ispitivanja i razvoja ambalaže. Važni parametri su temperatura, vrsta ambalaže, vrijeme skladištenja, procesi grijanja i ostali parametri.

Odabir i procjena sirovina

Bitno je utvrditi prikladnost određene sirovine za izradu ambalažnog materijala, a prema detaljnoj dokumentaciji od dobavljača koja mora biti dostupna i ocijenjena na temelju sljedećih kriterija:

• Koje tvari sadrži sirovina i koje su granične vrijednosti?

• U kojim su uvjetima definirane granične vrijednosti?

• Koje moguće nečistoće sadrži sirovina?

• Sadrži li sirovina tvari koje nisu navedene u Dodatku I Uredbe (EC) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u kontakt s hranom?

• Kako je provedena procjena sigurnosti tih tvari?

Procjena i kontrola procesa

Analiza rizika služi kao osnova za pripremu procjene i kontrole procesa (sustav upravljanja rizicima i opasnostima). Zahtjevi za analizu rizika u GFSI standardima su u skladu s HACCP sustavom prema Codex Alimentariusu. Analiza rizika uzima u obzir ne samo zdravstvene opasnosti za krajnje korisnike, već i funkcionalnost i kvalitetu proizvedene ambalaže (BRC Global Standard for Packaging).

Procjena gotovog proizvoda

Glavno pitanje u okviru procjene je: Da li je gotov proizvod prikladan za navedenu primjenu i da li je siguran? Osnovne analize uključuju globalnu migraciju, NIAS testove i organoleptičko ispitivanje prema DIN 10955 (standard za senzorsko ispitivanje). Ukoliko je potrebno analize uključuju i specifične migracije i usklađenost s graničnim vrijednostima za određene tvari u ambalažnim materijalima.

Dokumentacija

Ključni parametri za dokumentaciju se odnose na izradu izjave o sukladnosti, slanje kupcu i izmjenu dokumentacije u slučaju promjena.

 • Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  više >
 • Edukacija, važna karika napretka
  Edukacija, važna karika napretka
  više >
 • Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  više >
 • Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  više >
 • Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  više >