Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 12/2019
 • ISO 22301: 2012 Društvena sigurnost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi
  ISO 22301: 2012 Društvena sigurnost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi
  više >
 • FSSC: 22000 ver. 5
  FSSC: 22000 ver. 5
  više >
 • Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.
  Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.
  više >

Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.

Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.

ENplus® je prvobitno osmišljena 2010. godine od strane Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) kao certifikacijska šema kvaliteta drvenog peleta za tršište ogrijevom s ciljem da se osigura konstantan kvalitet proizvoda.

ENplus® danas je vodeća svjetska, transparenta i nezavisna certifikacijska shema za drveni pelet koja pokriva kvalitetu peleta od same proizvodnje do krajnjeg potrošača, duž kompletnog lanca dobave. Stoga ciljane grupe certifikacije su proizvođači drvenog peleta i trgovci koji vrše dostavu peleta do krajnjih potrošača, a s krajnjim ciljem zaštite potrošača.

Certifikacijska šema kvaliteta peleta sastoji se od:

 • certifikacije proizvoda,
 • certifikacije lanca nabave, kao i
 • certifikacije sustava upravljanja

Aspekti održivosti okoliša integrirani su praćenjem lanca drvene sirovine i certifikacijom prema certifikacijskim shemama FSC/PEFC i nadzorom i praćenjem pokazatelja održivosti u skladu s emisijom Carbon Footprint-a (ugljičnog otiska) pri samoj proizvodnji peleta.

Kvaliteta peleta definira sirovina od koje je isti spravljen. Stoga proces kontrole kvaliteta i određivanje klase kvaliteta počinje od definiranja i kontrole same ulazne sirovine, te praćenja iste kroz proces proizvodnje. U zavisnosti od odabira vrste ulazne sirovine, zavisi i mogućnost proizvođača da proizvede kvalitetan proizvod (ENplus A1, ENplus A2, ENplus B)

Granične vrijednosti karakteristika kvalitete peleta definirane su u tablici ispod:

Prema karakteristikama i propisanim graničnim vrijednostima parametara koji se kontroliraju, pelet se može svrstati u jednu od 3 moguće klase kvalitete:

 • ENplus A1 - koji ispunjava najstrože zahtjeve, a pri sagorijevanju generira najmanji udio pepela. Ova vrsta peleta se najčešće koristi u zagrijavanju domaćinstava.
 • ENplus A2 - pelet koji ima nešto veći udio pepela pri sagorijevanju i koristi se u domaćinstvima i industriji.
 • ENplus B - pelet najniže kvalitete isključivo kao proizvod (energent) za industriju.

Proizvođači peleta vrše kontrolu proizvodnog procesa, kao i finalnog proizvoda u skladu s procedurama koje su definirali i kritičnim kontrolnim tačkama u proizvodnji.

Interna kontrola (proizvođača) karakteristika peleta se sastoji od kontrole:

 • dimenzije peleta,
 • gustine u rasutom/rinfuznom stanju,
 • izdržljivosti,
 • sadržaju vlage,
 • sadržaju prašine, te drugim mjerenjima ako rezultati mjerenja blizu graničnih vrijednosti (npr. količini pepela nakon sagorijevanja).

U skladu s definiranim procesom proizvodnje, određuju se faktori koji u proizvodnom procesu utiču na kvalitetu ,te na osnovu njih kritične kontrolne točke na kojima se vrši uzorkovanje materijala (npr. prevelike čestice nakon usitnjavanja materijala mogu dovesti do problema prilikom prešanja samog materijala, ali i mnogo problema kod samog kupca unutar peći, tako da se uzorkovanje usitnjene drvene mase vrši odmah nakon operacije mljevenja-mlina).

Granične vrijednosti karakteristika kvalitete peleta definirane su u tablici ispod:

 • Edukacija, temelj uspjeha!
  Edukacija, temelj uspjeha!
  više >
 • Održavanje vagona d.o.o.
  Održavanje vagona d.o.o.
  više >
 • Susret auditora - razmjena iskustva – Odjel hrane
  Susret auditora - razmjena iskustva – Odjel hrane
  više >
 • Nagrada za životno dijelo Hrvatskog društva za kvalitetu g. Goranu Kliškiću
  Nagrada za životno dijelo Hrvatskog društva za kvalitetu g. Goranu Kliškiću
  više >
 • Proširenje inspekcije sigurnosnih ventila
  Proširenje inspekcije sigurnosnih ventila
  više >
 • Procjena i pregled rabljenih rent a car vozila
  Procjena i pregled rabljenih rent a car vozila
  više >
 • Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu
  Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu
  više >