Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 03/2015
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti i certifikacija sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2011
  Zakon o energetskoj učinkovitosti i certifikacija sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2011
  više >
 • Sudjelovanje na jubilarnom 10. skupu voćara u Sv.Martinu na Muri
  Sudjelovanje na jubilarnom 10. skupu voćara u Sv.Martinu na Muri
  više >
 • Sufinanciranje izrade energetskih pregleda i energetskih certifikata
  Sufinanciranje izrade energetskih pregleda i energetskih certifikata
  više >
 • Planiranje internih audita sustava upravljanja
  Planiranje internih audita sustava upravljanja
  više >
 • NOVO u ponudi TÜV Croatia d.o.o. - Seminar za Lead auditore prema EN ISO 50001:2011
  NOVO u ponudi TÜV Croatia d.o.o. - Seminar za Lead auditore prema EN ISO 50001:2011
  više >
 • SCC – Sigurnosne liste za dobavljače
  SCC – Sigurnosne liste za dobavljače
  više >

Zakon o energetskoj učinkovitosti i certifikacija sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2011

Zakon o energetskoj učinkovitosti i certifikacija sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2011

Poštovani klijenti,

Kao Vaš poslovni partner TÜV Croatia se trudi ispuniti Vaša očekivanja ispunjenjem ugovornih obveza, ali također i nastojanjem da Vam bude „servis“ tj neprestano na usluzi, između ostalog i  pružanjem aktualnih informacija i komentara iz područja zakonske i druge regulative, zahtjeve kojih ste dužni ispunjavati, kako biste uspješno poslovali.

S tim ciljem ističemo slijedeće:

Republika Hrvatska se kao članica EU obvezala poštovati/primjenjivati zahtjeve EU zakonodavstva/regulative te tako i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (veza direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU).

U skladu s navedenim obvezama, usvojen je Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14 od 29.10.2014.), koji određuje obveze državne uprave, jedinica lokalne samouprave, velikih gradova i poslovnih subjekata, vezano za energetsku učinkovitost.

Jedna od obveza definiranih Zakonom određuje da „veliki poslovni subjekti“ (više od 250 zaposlenih, s godišnjom realizacijom većom od 260.000.000 Kn, ili aktivom većom od 130.000.000 kn, odnosno, ako ispunjavanju i samo dva od prethodno navedenih triju kriterija),

obvezni su do 05. prosinca 2015. provesti „energetski pregled za velika poduzeća“ od strane ovlaštene institucije (čl 19.). te na isti način obnoviti energetski pregled svake četiri godine.

Izuzeće od navedene obveze vrijedi za tvrtke koje uvedu sustav upravljanja energijom i certificiraju se od strane akreditiranog neovisnog tijela (čl 19., st 3.), kao što je TÜV Croatia.

 • GMK d.o.o. - Novi klijent naše tvrtke u području tehničkog nadzora
  GMK d.o.o. - Novi klijent naše tvrtke u području tehničkog nadzora
  više >
 • Najava novih seminara Odjela edukacija - TÜV Croatia d.o.o.
  Najava novih seminara Odjela edukacija - TÜV Croatia d.o.o.
  više >
 • TÜV CROATIA – prva tvrtka kćer TÜV NORD GROUP sa statusom "critical location" za FSC COC
  TÜV CROATIA – prva tvrtka kćer TÜV NORD GROUP sa statusom "critical location" za FSC COC
  više >
 • Milnsko-pekarska industrija "Mlin" d.d. Ustikolina
  Milnsko-pekarska industrija "Mlin" d.d. Ustikolina
  više >
 • Kogeneracijsko postrojenje na biomasu SLAVONIJA DI d.o.o.
  Kogeneracijsko postrojenje na biomasu SLAVONIJA DI d.o.o.
  više >
 • TÜV NORD / TÜV Croatia -nadzor akreditiranog inspekcijskog tijela pri izradi cjevovoda, kompresorskih stanica, skladišta i terminala LNG/CNG-a ili LPG-a, te drugih plinskih postrojenja
  TÜV NORD / TÜV Croatia -nadzor akreditiranog inspekcijskog tijela pri izradi cjevovoda, kompresorskih stanica, skladišta i terminala LNG/CNG-a ili LPG-a, te drugih plinskih postrojenja
  više >