Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 12/2019
 • ISO 22301: 2012 Društvena sigurnost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi
  ISO 22301: 2012 Društvena sigurnost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi
  više >
 • FSSC: 22000 ver. 5
  FSSC: 22000 ver. 5
  više >
 • Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.
  Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.
  više >
Certifikacija sustava

Ova međunarodna norma se bavi upravljanjem kontinuitetom poslovanja. Pruža okvir za planiranje, uspostavljanje, provedbu, rad, nadzor, pregled, održavanje i poboljšanje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS). Pomaže organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu, lokaciju ili aktivnost, da budu bolje pripremljene i da se nose s bilo kakvim poremećajima u poslovanju

Broj certificiranih poduzeća po godinama

Godina

2014

2015

2016

2017

Ukupno

1.757

3.133

3.853

4.281

Europa

593

791

1.068

1.212

UK

345

411

574

700

Bosna i Hercegovina

0

2

3

4

Hrvatska

0

0

0

0

Cilj ISO 22301 je osigurati da organizacije mogu reagirati i nastaviti svoje poslovanje. Incidenti su u mnogim oblicima, od prirodnih katastrofa velikih razmjera i terora do tehnoloških nesreća i ekoloških incidenata. Međutim, većina incidenata je mala, ali mogu imati značajan utjecaj zbog čega je upravljanje kontinuitetom poslovanja u svakom trenutku relevantno. To je dovelo do globalne svijesti u javnom i privatnom sektoru.

ISO 22301 može se koristiti za certificiranje treće strane kao i za samoprocjenu. Kako bi korisnici postigli najbolje iz standarda, to uključuje kratke i sažete zahtjeve koji opisuju središnje elemente BCM-a.

ISO 22301 BCMS primjeren je njegovim potrebama i udovoljava zahtjevima svojih dionika. Te su potrebe oblikovane pravnim, regulatornim, organizacijskim i industrijskim čimbenicima, organizacijskim proizvodima i uslugama, njihovom veličinom i strukturom, procesima i dionicima.

Organizacije koje primjenjuju ISO 22301 nastoje pokazati zakonodavcima, regulatorima, kupcima, potencijalnim kupcima i drugim zainteresiranim stranama da se pridržavaju dobre prakse u BCM-u. Također se može koristiti u organizaciji za mjerenje o odnosu na dobre prakse i od strane auditora koji žele izvijestiti rukovodstvo.

Da bi BCM sustav dobro funkcionirao, organizacije moraju dobro razumjeti zahtjeve ISO 22301. Umjesto da se radi samo o projektu ili razvoju "plana", BCM je stalni proces upravljanja koji zahtijeva kompetentne ljude koji rade s odgovarajućom podrškom i strukturama.

ISO 22301 prvi je objavljeni standard koji je usklađen s novim ISO formatom za pisanje standarda sustava upravljanja. Ovo znači bolje razumijevanje i osiguranje konzistentnosti s drugim normama ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 14001 (upravljanje okolišem) i ISO/IEC 27001 (upravljanje sigurnošću informacija).

ISO 22301:2012, Društvena sigurnost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi dostupan je od nacionalnih instituta članica ISO-a.

FSSC 22000 objavio je 3. lipnja verziju 5. svoje sheme certificiranja. Jedan veliki razlog za reviziju je objava standarda ISO 22000:2018 prošle godine koji se koristi kao osnova za shemu certificiranja s referentnim standardom GFSI. Nova verzija uključuje uglavnom strukturne promjene koje ćemo predstaviti u ovom članku.
Standard se sastoji od tri dijela: ISO 22000, PRP i dodatnih zahtjeva FSSC 22000. Međunarodni standard ISO 22000 čini osnovu za FSSC 22000 i opisuje zahtjeve za razvoj, implementaciju i održavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) kako je utvrđeno u normi ISO 22000:2018. To je razlog zašto revizija ISO 22000 ima tako velik utjecaj na FSSC 22000. Shema propisuje obveznu primjenu tehničkih specifikacija koje detaljno navode preduvjete programa (PRP). Ovi zahtjevi za PRP specificirani su u ISO / TS 22002, NEN / NTA 8059 i / ili BSI / PAS 221 standardima. Dodatni zahtjevi FSSC 22000 povezani su sa temama upravljanja uslugama, označavanjem proizvoda, zaštitom hrane i ublažavanjem prijevara s hranom.

U novoj verziji 5 postoji opcijski modul upravljanja kvalitetom, koji uključuje sve integrirane zahtjeve norme ISO 9001 u FSSC 22000 certifikaciji. Na taj je način moguće kombinirati potvrdu o upravljanju sigurnošću hrane s potvrdom o upravljanju kvalitetom.

FSSC 22000 primjenjiv je za sljedeće grane: proizvodnja hrane, proizvodnja ambalaže za hranu, proizvodnja hrane za životinje, poljoprivreda, transport i skladištenje, ugostiteljstvo i maloprodaja i veleprodaja. GFSI referentna vrijednost vrijedi za proizvodnju hrane (C), proizvodnju hrane za životinje (D), transport i skladištenje (G), proizvodnju ambalaže za hranu (I) i bio kemikalije (K).

PROMJENE U VERZIJI 5

ISO 22000 je temeljna norma za FSSC 22000 - stoga nije čudno da sve važne promjene u FSSC verziji 5 odgovaraju promjenama u ISO 22000.

Nova verzija prihvaća takozvanu strukturu na visokoj razini (HLS), zajedničku strukturu za sve nove standarde sustava upravljanja. Donošenje zajedničke strukture u svim standardima olakšava integraciju različitih sustava upravljanja. Korisnici ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001 već će biti upoznati s ovom strukturom. U praksi će promjena strukture olakšati organizacijama kombiniranje ISO 22000 s drugim standardima sustava upravljanja.

U skladu s promjenama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, nova verzija ISO 22000 također je standard koji se temelji na riziku. Standard će razlikovati rizik na operativnoj razini l (pristupom kritične kontrolne točke analize opasnosti (HACCP)), kao i na strateškoj razini sustava upravljanja i njegove sposobnosti da kao takav postigne zadane ciljeve.

Standard sada dosljedno razlikuje dva ciklusa „Plan-Do-Check-Act“ (PDCA). Prvi se odnosi na sustav upravljanja u cjelini, dok se drugi, unutar njega, bavi operacijama opisanim u poglavlju 8, koja istovremeno pokriva načela HACCP principa. To je prikazano na grafikonu u nastavku.

Dodatno verzija 5 uključuje nove definicije kao i dodatne informacije o različitim kategorijama. Poboljšava zahtjeve prethodne sheme i omogućuje integrirane audite sustava upravljanja za kvalitetu FSSC 22000. Standard se može preuzeti na linku: https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-FSSC-22000-Scheme-Version-5.pdf

VREMENSKI OKVIR

 • Auditi prema zahtjevima FSSC 22000 V4.1 dopušteni su samo do 31. prosinca 2019. godine.
 • Prijelaz na verziju 5. moguć je u vrijeme certifikacije ili u vrijeme nadzornog audita.
 • Prijelaz u trenutku ponovnog certificiranja: nakon uspješnog audita izdaje se certifikat po verziji 5. s valjanošću od tri godine.
 • Prijelaz u vrijeme nadzornog audita: nadzorni audit zamjenjuje se takozvanim auditom nadogradnje. Nakon uspješnog audita nadogradnje, vaš certifikat na verziju 4. zamjenjuje se certifikatom verzije 5., s istim datumom isteka.
 • Prijelazni auditi prema zahtjevima sheme FSSC 22000 V5 provest će se između 1. siječnja 2020. i 31. prosinca 2020. (u izvanrednim okolnostima, audit nadogradnje V5 može se odgoditi do 2021., ali taj se postupak dovršava u skladu sa zahtjevima sheme FSSC i prije 29. lipnja 2021. Nakon tog datuma ističu V4.1 certifikati i organizacija će morati započeti s postupkom certifikacije prema ISO 17021 da bi ponovo stekla certifikat.)
 • Prvi audit prema zahtjevima nove verzije bit će najavljeni audit.
 • Svi preostali V4.1 certifikati biti će na Portalu automatski nevaljani nakon 29. lipnja 2021. i zbog toga više neće biti vidljivi na popisu certificiranih organizacija na web adresi FSSC 22000.

 

.

 

ENplus® je prvobitno osmišljena 2010. godine od strane Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) kao certifikacijska šema kvaliteta drvenog peleta za tršište ogrijevom s ciljem da se osigura konstantan kvalitet proizvoda.

ENplus® danas je vodeća svjetska, transparenta i nezavisna certifikacijska shema za drveni pelet koja pokriva kvalitetu peleta od same proizvodnje do krajnjeg potrošača, duž kompletnog lanca dobave. Stoga ciljane grupe certifikacije su proizvođači drvenog peleta i trgovci koji vrše dostavu peleta do krajnjih potrošača, a s krajnjim ciljem zaštite potrošača.

Certifikacijska šema kvaliteta peleta sastoji se od:

 • certifikacije proizvoda,
 • certifikacije lanca nabave, kao i
 • certifikacije sustava upravljanja

Aspekti održivosti okoliša integrirani su praćenjem lanca drvene sirovine i certifikacijom prema certifikacijskim shemama FSC/PEFC i nadzorom i praćenjem pokazatelja održivosti u skladu s emisijom Carbon Footprint-a (ugljičnog otiska) pri samoj proizvodnji peleta.

Kvaliteta peleta definira sirovina od koje je isti spravljen. Stoga proces kontrole kvaliteta i određivanje klase kvaliteta počinje od definiranja i kontrole same ulazne sirovine, te praćenja iste kroz proces proizvodnje. U zavisnosti od odabira vrste ulazne sirovine, zavisi i mogućnost proizvođača da proizvede kvalitetan proizvod (ENplus A1, ENplus A2, ENplus B)

Granične vrijednosti karakteristika kvalitete peleta definirane su u tablici ispod:

Prema karakteristikama i propisanim graničnim vrijednostima parametara koji se kontroliraju, pelet se može svrstati u jednu od 3 moguće klase kvalitete:

 • ENplus A1 - koji ispunjava najstrože zahtjeve, a pri sagorijevanju generira najmanji udio pepela. Ova vrsta peleta se najčešće koristi u zagrijavanju domaćinstava.
 • ENplus A2 - pelet koji ima nešto veći udio pepela pri sagorijevanju i koristi se u domaćinstvima i industriji.
 • ENplus B - pelet najniže kvalitete isključivo kao proizvod (energent) za industriju.

Proizvođači peleta vrše kontrolu proizvodnog procesa, kao i finalnog proizvoda u skladu s procedurama koje su definirali i kritičnim kontrolnim tačkama u proizvodnji.

Interna kontrola (proizvođača) karakteristika peleta se sastoji od kontrole:

 • dimenzije peleta,
 • gustine u rasutom/rinfuznom stanju,
 • izdržljivosti,
 • sadržaju vlage,
 • sadržaju prašine, te drugim mjerenjima ako rezultati mjerenja blizu graničnih vrijednosti (npr. količini pepela nakon sagorijevanja).

U skladu s definiranim procesom proizvodnje, određuju se faktori koji u proizvodnom procesu utiču na kvalitetu ,te na osnovu njih kritične kontrolne točke na kojima se vrši uzorkovanje materijala (npr. prevelike čestice nakon usitnjavanja materijala mogu dovesti do problema prilikom prešanja samog materijala, ali i mnogo problema kod samog kupca unutar peći, tako da se uzorkovanje usitnjene drvene mase vrši odmah nakon operacije mljevenja-mlina).

Granične vrijednosti karakteristika kvalitete peleta definirane su u tablici ispod:

 • Edukacija, temelj uspjeha!
  Edukacija, temelj uspjeha!
  više >
 • Održavanje vagona d.o.o.
  Održavanje vagona d.o.o.
  više >
 • Susret auditora - razmjena iskustva – Odjel hrane
  Susret auditora - razmjena iskustva – Odjel hrane
  više >
 • Nagrada za životno dijelo Hrvatskog društva za kvalitetu g. Goranu Kliškiću
  Nagrada za životno dijelo Hrvatskog društva za kvalitetu g. Goranu Kliškiću
  više >
 • Proširenje inspekcije sigurnosnih ventila
  Proširenje inspekcije sigurnosnih ventila
  više >
 • Procjena i pregled rabljenih rent a car vozila
  Procjena i pregled rabljenih rent a car vozila
  više >
 • Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu
  Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu
  više >