Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 03/2018
 • 12. ožujka ove godine ISO 45001 je zamjenio OHSAS 18001
  12. ožujka ove godine ISO 45001 je zamjenio OHSAS 18001
  više >
 • Briga za zaposlenike - GRASP
  Briga za zaposlenike - GRASP
  više >
 • FOOD DEFENSE - Sustav obrane hrane u prehrambenoj industriji
  FOOD DEFENSE - Sustav obrane hrane u prehrambenoj industriji
  više >
 • Prvi ISO 45001 izašao 12/03/2018
  Prvi ISO 45001 izašao 12/03/2018
  više >
Certifikacija sustava

12. ožujak 2018. je bio datum koji je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) odredila za objavljivanje ISO 45001:2018 - novog međunarodnog standarda za sustave upravljanja sigurnosti na radu i zdravljem zaposlenika.

ISO 45001 je zamjenio OHSAS 18001, koji je široko prihvaćen uz brojne druge nacionalne standarde. Organizacije certificirane po OHSAS 18001 će imati tri godine vremena kako bi se uskladile prema zahtjevima novoga standarda. U ožujku 2021. godine će BS OHSAS 18001 biti povučen iz uporabe.

Ovo je važna informacija kao i vrijeme prilagodbe od tri godine za sve koji svoje zahtijeve moraju uskladiti prema zahtjevima novoga standarda.

Mnoge studije pokazuju da je uspješnost svake kompanije vezana za zadovoljstvo i brigu o radnicima koji čine tu kompaniju. 

„Ideja osobne i organizacijske proaktivne odgovornosti, razvila se u zadnja dva desetljeća kao jasan pravac za optimiziranje efektivnosti organizacije u današnjem dinamičnom okruženju. Proaktivna odgovornost je pojam koji se sve više veže uz vrijednosti, ključne kompetencije i ključne faktore uspješnosti u organizacijama u cijelom svijetu. Istovremeno, proaktivna odgovornost je tema poslovne literature koja joj daje legitimnu ulogu u napretku organizacija i razvoju vodećih uloga.“

To su navodi jednog od istraživanja koje možemo naći na našim Internet stranicama. No svaki  poslodavac zna da uspješan posao ovisi o uspješnom, odnosno zadovoljnom djelatniku. To su prepoznali i kreatori normi koje se odnose i na poljoprivrednu proizvodnju.  Već  smo  u našim  člancima pisali o razvoju  GRASP-a, zahtjeva koji  propituju ispunjenje društvene odgovornosti poslodavca prema djelatnicima koji rade na polju.

GRASP je dodatak standardu integrirane poljoprivredne proizvodnje, GLOBALG.A.P., a  prepoznat je globalno, kao alat za uspostavu i potvrdu socijalne i društvene odgovornosti  kompanije koja proizvodi hranu. On je proširenje zahtjeva Kontrolne liste GLOBALGAP-a  iz modula AF (All  farm base ) točka  4, Osnova za jedinice poljoprivredne proizvodnje. Auditi procjene mogu se provoditi zajedno s auditima GLOBALGAP-a ili odvojeno, ovisno o potrebi klijenta. Rezultati ocjene GRASP-a  pokazuju učinkovitost pojedinog proizvođača ili proizvođačke grupe prema zahtjevima GRASP-a.  Isto tako dobivaju se valjane informacije o potencijalnim društvenim rizicima kao što su zapošljavanje preko kooperanata ili sezonski rad. Ono što je potrebno istaknuti je da nema pada na procjeni, već se samo ocjenjuje postotak ispunjenja 11 pitanja Kontrolne liste GRASP-a.

Tehnički odbor GRASP-a sastavljen je od pet GLOBALG.A.P. trgovaca na malo i pet članova  proizvođača. On odlučuje o tehničkoj interpretaciji GRASP Add-on, revidira Službu za zdravstvenu zaštitu, sigurnost i dobrobit iz integriranog standarda za poljoprivredno osiguranje. Također pregledava povezanu komunikaciju i savjetuje Upravni odbor u strateškom i tehničkom razvoju zahtjeva .

TÜV Croatia  d.o.o.  kao produžena ruka TÜV NORD INTEGRE, prošle je godine provela audite prema zahtjevu GRASP-a u Bosni i Hercegovini,  a ove godine i u Hrvatskoj. Prema sve većem interesu tržišta od strane  kupaca, poljoprivredni proizvođači odlučuju se certificirati prema standardu  GLOBALG.A.P.,  ali i uskladiti se prema  njegovom dodatku  GRASP, a mi im svakako  možemo osigurati i pomoći da usporede sebe sa zakonskom regulativom i zahtjevima koje se pred njih stavlja.

Obrana hrane je zaštita prehrambenih proizvoda od namjerne kontaminacije ili patvorenja biološkim, kemijskim, fizičkim ili radiološkim sredstvima korištenih radi štetnog djelovanja. Ona se bavi dodatnim pitanjima, uključujući fizičku, kadrovsku i operativnu sigurnost. Obrana hrane jedna je od četiri kategorije matrice rizika za zaštitu hrane koja uključuje: sigurnost hrane koja se temelji na nenamjernoj ili kontaminaciji iz okoliša koja može uzrokovati zdravstvenu štetu, patvorenje hrane koja se temelji na namjernoj prijevari za ekonomsku korist i kvaliteta hrane što također može utjecati na ponašanje koje se temelji na dobiti, ali bez namjere da uzrokuje zdravstvenu štetu.

Poveznica ovih četiri kategorija je sigurnost hrane koja se bavi pojedincima odnosno potrošačima koji imaju dovoljno sigurne hrane za aktivan, zdrav život. Zaštita hrane je krovni pojam koji obuhvaća i obranu hrane i sigurnost hrane. Uz zaštitu prehrambenog sustava, obrana hrane također se bavi sprječavanjem, zaštitom, ublažavanjem, reagiranjem i smanjenjem utjecaja od namjerne kontaminacije hrane. Danas su incidenti povezani s namjernom kontaminacijom prehrambenih proizvoda veliki problem u cijelom lancu opskrbe hranom. Stoga je potrebno podići svijest o obrani hrane na svim razinama prehrambenog lanca, od farme do tanjura, od vladinih i akademskih institucija do maloprodajnih lanaca, medija i potrošača.

Načela obrane hrane mogu se provoditi na svim razinama prehrambenog lanca. Obrana hrane pridonosi ublažavanju potencijalnih rizika u namjernoj kontaminaciji i prijevarama hrane što može imati štetan učinak na ljude i javno zdravstvo, poslovanje, gospodarstvo itd. Iako je obrana hrane neizbježan korak u jačanju cjelokupnog sustava sigurnosti hrane, na globalnoj razini, mali  broj zemalja uključio je načela obrane hrane u svoje zakonske okvire.

 

Dugo očekivani međunarodni standard za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu upravo je objavljen i spreman da transformira radna mjesta u praksi.

ISO 45001:2018, Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu - Zahtjevi s uputstvom za korištenje (zamjena za nekadašnji BS OHSAS 18001  iz 2007. godine), pripremljen je tako da može pomoći organizacijama svih veličina i različitih djelatnosti i očekuje se da će njegova primjena smanjiti povrede i bolesti na radnom mjestu.

Prema proračunima Međunarodne organizacije rada (MOR) iz 2017. godine, na radnom mjestu se dogodi 2,78 milijuna smrtnih nesreća godišnje. To znači da dnevno skoro 7 700 osoba umre od bolesti ili povreda vezanih uz rad. Pored toga, svake godine ima 374 milijuna povreda i bolesti koje nisu smrtonosne, a mnoge od njih rezultiraju produženim odsustvima s posla. Sve ovo predstavlja sliku modernog radnog mjesta, gdje radnici mogu trpjeti ozbiljne posljedice jer jednostavno "rade svoj posao".

ISO 45001 želi to promjeniti. Ovaj standard pruža gospodarstvu, industriji i drugim zainteresiranim stranama efikasne, korisne smjernice za poboljšanje sigurnosti radnika. Pomoću okvira koji se lako koristi, može se primjeniti i za tvornice i proizvodnju, bez obzira na njihovu lokaciju.

Više od 70 zemalja je bilo direktno uključeno u kreiranje ovog važnog dokumenta, koji je pripremio ISO/TC 283, Sustav upravljanja sigurnosti i zaštitom zdravlja zaposlenika, čiji komitet vodi Britanski institut za standarde (BSI).

Budući je ISO 45001 razvijen tako da može biti integriran s drugim ISO standardima  za sustave upravljanja, osiguravajući visoku razinu sukladnosti s novim verzijama ISO 9001 (upravljanje  kvalitetom) i ISO 14001 (upravljanje zaštiom okoliša), organizacije koje već imaju primijenjen neki od ovih standarda neće imati problema ako se odluče raditi prema ISO 45001.

ISO 45001 će zamjeniti BS OHSAS 18001, a organizacije koje su već certificirane prema BS OHSAS 18001 imaju rok od tri godine da prijeđu na novi ISO 45001 standard.

Šta sve treba znati o novom ISO 45001 možete pogledati na sliedećim poveznicama:

https://www.iso.org/news/ref2268.html,

https://www.iso.org/news/ref2271.html,

https://www.iso.org/news/ref2270.html.

 • Edukacija zaposlenika – trošak ili obaveza svakog poslodavca?
  Edukacija zaposlenika – trošak ili obaveza svakog poslodavca?
  više >
 • Sprind d.d. Sarajevo uveo najnoviji IFS FOOD standard za kvalitet i sigurnost hrane
  Sprind d.d. Sarajevo uveo najnoviji IFS FOOD standard za kvalitet i sigurnost hrane
  više >
 • Đuro Đaković Kotlovi d.o.o.
  Đuro Đaković Kotlovi d.o.o.
  više >
 • Tvrtka PPS-Galeković
  Tvrtka PPS-Galeković
  više >
 • Osnaživanje malih poduzetnika
  Osnaživanje malih poduzetnika
  više >