Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 04/2019
 • HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  više >
 • Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  više >
 • Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >
 • Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  više >
 • Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  više >
Certifikacija sustava

U sjedištu HEP-a održana je dodjela certifikata HEP-Operatoru distribucijskog sustava (HEP-ODS), za uveden sustav upravljanja energijom prema međunarodnoj normi ISO 50001:2011, koji je uz postojeće sustave upravljanja okolišem i zaštitom zdravlja i sigurnosti prema normama ISO 14001:2015 i ISO 18001:2007 treći certificirani sustav upravljanja u HEP ODS-u.

Certifikat ISO 50001 certifikacijske kuće TÜV Nord, direktoru HEP ODS-a Nikoli Šulentiću, uručio je predsjednik Uprave TÜV Croatia Đuro Tunjić, koji je tom prilikom istaknuo da se energetska (ne)učinkovitost posljednjih godina potvrdila kao globalni problem od najvećeg značaja, kako zbog rastućih potreba za energijom, tako i zbog negativnog utjecaja fosilnih goriva na okoliš i klimatske promjene te njihove sve manje dostupnosti i sve više cijene.
Opredjeljenje HEP ODS-a u upravljanju energijom je trajno poboljšavanje energetskih performansi na svim poslovnim objektima, opremi i uređajima, uključujući i smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži, odnosno postizanje mjerljivih rezultata u vezi s energetskom učinkovitošću, korištenjem i potrošnjom energije. Standardom ISO 50001:2011 potvrđuje se povećanje energetske učinkovitosti tvrtke te uspostava sustava upravljanja energijom kojim se identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije, uspostavlja energetska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti, utvrđuju i nadziru potrošnje energije, kontinuirano unapređuju i optimiziraju procesi bitni za potrošnju energije, provode mjere poboljšanja energetske učinkovitosti te redovito ocjenjuje učinkovitost sustava upravljanja energijom.

„ISO 50001:2011 je treći certificirani sustav upravljanja energijom u HEP ODS-u, čime naše društvo pokazuje dosljednost u orijentaciji prema učinkovitoj i optimiranoj potrošnji energije. Kao energetskoj tvrtki, cilj nam je biti predvodnikom u primjeni tehnologija koje doprinose energetskoj učinkovitosti te podizati svijest o učinkovitom korištenju energije i važnosti očuvanja okoliša, ne samo među našim zaposlenicima već i u širem okruženju“, istaknuo je direktor HEP ODS-a Nikola Šulentić.

Nakon HEP ODS-a i HEP-Proizvodnje, koja je certifikat ishodila prošle godine, planira se uvođenje sustava ISO 50001 i u ostalim društvima HEP grupe. Krajem 2018. Uprava HEP-a d.d. donijela je odluku o uspostavi Sustava obveze uštede energije u HEP grupi. HEP već sada na vlastitim objektima provodi projekte energetske učinkovitosti i uštede energije. Tako je, između ostalog, HEP-Proizvodnja prošle godine u pogon pustila četiri integrirane sunčane elektrane, a HEP ODS je započeo s projektom ugradnje sunčanih elektrana na 45 poslovnih objekata. Elektrane se realiziraju u vidu kupca s vlastitom proizvodnjom i primjer su potencijala značajnog smanjenja vlastite potrošnje električne energije. HEP grupa ujedno pruža energetske usluge i krajnjim kupcima. HEP ESCO nudi konzultantske usluge i provedbu mjera energetske učinkovitosti definiranih planom postizanja ušteda prema normi ISO 50001. Tako su kupcima HEP Opskrbe, kategorije poduzetništvo, dostupne energetske usluge koje im pomažu u praćenju parametara bitnih za uvođenje i provedbu norme ISO 50001.

izvor: hep.hr

Osiguravanje sukladnosti ambalažnog materijala za hranu važan je aspekt kako bi se izgradilo povjerenje kod proizvođača hrane. Zahtjevi za sukladnost sastavni su dio svih GFSI standarda kao što su BRC Global Standard for Packaging, IFS PACSecure, FSSC 22000 i povezani zakonski zahtjevi, npr. EC no. 2023/2006 o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u kontakt s hranom.

Zahtjevi za sukladnost uključuju:

• Zakonske zahtjeve

• Komunikaciju s kupcima

• Odabir i procjenu sirovina

• Procjenu i kontrolu procesa

• Procjenu gotovog proizvoda

• Dokumentaciju

 

Zakonski zahtjevi

Proizvođač ambalaže mora uvijek pratiti zakonske zahtjeve i promjene. Posebno je važno tumačenje zahtjeva i njihova primjena.

Komunikacija s kupcima

Ovdje se preporučuje da se svi zahtjevi proizvođača hrane definiraju i dokumentiraju. Neke tvrtke koriste detaljne upitnike kako bi dobile sve potrebne informacije. Primjena ambalaže ima bitnu ulogu u procesu ispitivanja i razvoja ambalaže. Važni parametri su temperatura, vrsta ambalaže, vrijeme skladištenja, procesi grijanja i ostali parametri.

Odabir i procjena sirovina

Bitno je utvrditi prikladnost određene sirovine za izradu ambalažnog materijala, a prema detaljnoj dokumentaciji od dobavljača koja mora biti dostupna i ocijenjena na temelju sljedećih kriterija:

• Koje tvari sadrži sirovina i koje su granične vrijednosti?

• U kojim su uvjetima definirane granične vrijednosti?

• Koje moguće nečistoće sadrži sirovina?

• Sadrži li sirovina tvari koje nisu navedene u Dodatku I Uredbe (EC) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u kontakt s hranom?

• Kako je provedena procjena sigurnosti tih tvari?

Procjena i kontrola procesa

Analiza rizika služi kao osnova za pripremu procjene i kontrole procesa (sustav upravljanja rizicima i opasnostima). Zahtjevi za analizu rizika u GFSI standardima su u skladu s HACCP sustavom prema Codex Alimentariusu. Analiza rizika uzima u obzir ne samo zdravstvene opasnosti za krajnje korisnike, već i funkcionalnost i kvalitetu proizvedene ambalaže (BRC Global Standard for Packaging).

Procjena gotovog proizvoda

Glavno pitanje u okviru procjene je: Da li je gotov proizvod prikladan za navedenu primjenu i da li je siguran? Osnovne analize uključuju globalnu migraciju, NIAS testove i organoleptičko ispitivanje prema DIN 10955 (standard za senzorsko ispitivanje). Ukoliko je potrebno analize uključuju i specifične migracije i usklađenost s graničnim vrijednostima za određene tvari u ambalažnim materijalima.

Dokumentacija

Ključni parametri za dokumentaciju se odnose na izradu izjave o sukladnosti, slanje kupcu i izmjenu dokumentacije u slučaju promjena.

BRC (British Retail Consortium) je izdao novu verziju norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8. Certifikacija uključuje implementaciju i pregled sustava kvalitete i sigurnosti hrane, a isto tako uključuje i pregled usklađenost sa zakonskom regulativom u prehrambenoj industriji. Razvoj nove verzije norme je uslijedio nakon pregleda aktualne problematike vezane uz sigurnost hrane. U razvoju su sudjelovali trgovački lanci, predstavnici proizvođača u prehrambenoj industriji, tvrtke koje pružaju usluge u prehrambenom sektoru, kao i certifikacijska tijela i nezavisni tehnički stručnjaci.

Cilj revizije norme je bio:

• poticanje razvoja sigurnosti proizvoda
• povećanje opsega zahtjeva vezanih uz okoliš, kako bi se dala veća važnost navedenoj temi

• poticanje proizvođača za daljnji razvoj sustava za sigurnost i obranu hrane
• dodatno pojašnjenje zahtjeva za područja visokog rizika, visoke zaštite i ambijentalna područja

• dodatno pojašnjenje za lokacije gdje se odvija proizvodnja hrane za kućne ljubimce
• osiguravanje globalne primjenjivosti i prepoznavanja od strane GFSI (Global Food Safety Initiative)

Nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8 je u primjeni od 1. veljače 2019.

Costco je jedan od vodećih trgovačkih lanaca u svijetu. Kanadski trgovac prihvaća samo dobavljače koji su certificirani od strane certifikacijskih tijela koja su odobrena i navedena u Costco listi.

Postoje tri opcije za dobavljače kako bi bili odobreni za Costco

1. Audit malog dobavljača (najavljeni)  - za dobavljače koji imaju manje od 25 zaposlenih i nemaju certifikat. Nakon uspješno provedenog audita potrebno je provesti nenajavljeni Costco GMP audit ili GFSI certifikaciju sa Costco dodatkom u narednoj godini

2. Costco GMP Audit (nenajavljen) – prema Costco kontrolnoj listi temeljenoj na GFSI standardima

3. GFSI Audit s dodanim zahtjevima - osim redovitih standardnih zahtjeva standarda GFSI (FSSC 22000, IFS, BRC, SQF), kao dio audita uključeni si i dodatni Costco zahtjevi prema kontrolnoj listi

Zahvaljujući međunarodnoj organizaciji TÜV NORD Grupe, sve podružnice TÜV NORD-a s odgovarajućim kvalificiranim auditorima u sklopu upravljanja projektima TÜV USA mogu izvršiti kvalifikaciju dobavljača prema Costco kriterijima.

 

U prosincu 2015. jedan se dispečer u Ukrajini samo nakratko spojio na internet i neki su nepoznati hakeri istog trena to iskoristili i na kompjutore više ukrajinskih tvrtki za proizvodnju električne energije instalirali zloćudni softver. Preuzeli su kontrolu nad svim elektranama i distribucijskim sustavom u zapadnoj Ukrajini, pogasili su elektrane i gotovo četvrt milijuna ljudi ostavili bez struje... Da se takve stvari ne bi događale i u Hrvatskoj i drugdje u EU i svijetu, zagrebačka tvrtka Končar - Inženjering za energetiku i transport (skraćeno Končar-NET) razvila je platformu za sigurnu digitalizaciju automatiziranih elektroenergetskih sustava pod nazivom PROZA NET.

A da je, pak, ta platforma sukladna međunarodno priznatom industrijskom standardu za kibernetičku sigurnost kritične infrastrukture IEC 62443-2-4, potvrdila je ugledna svjetska certifikacijska kuća TÜV NORD čiji su predstavnici u Zagrebu Končar-KET-u dodijelili certifikat, odnosno potvrdu o usklađenosti PROZA NET-a s navedenim standardom. Končareva platforma PROZA NET prvi je sustav na svijetu koji je međunarodno certificiran za kibernetičku sigurnost kritične infrastrukture. Automatizirani kompjutorski sustavi za nadzor i upravljanje danas su rašireni i izloženi mogućim terorističkim kibernetičkim napadima. Gotovo sve sfere života premrežene su i povezane “kritičnom infrastrukturom”, “kritičnom” u tom smislu da bi njezino rušenje ili zlonamjerno preotimanje moglo tvrtkama i građanima nanijeti goleme nevolje i štetu.
 
Stoga je i u Hrvatskoj sredinom prošle godine stupio na snagu Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, kao implementacija istoimene Direktive EU koja zahtijeva zaštitu mrežnih i informacijskih sustava od posebne važnosti za odvijanje presudnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. A upravo Končar-KET gradi i održava kritičnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, EU i svijetu, i nositelj je digitalne transformacije čitave Grupe Končar. Certifikat TÜV NORD-a potvrda je da to Končar-KET čini na siguran i pouzdan način. – Za Končar-KET i Grupu Končar taj certifikat znači jako puno. Ponosni smo na taj certifikat jer on nije mala stvar, pogotovo ne za jednu malu zemlju kao što je Hrvatska. Končar-KET već dugi niz godina radi na kritičnoj infrastrukturi u Hrvatskoj i šire pa smo prije godinu dana odlučili pokrenuti i digitalizaciju cijelog Končara, ali na siguran način. Tražili smo partnera za certifikaciju naše platforme i našli smo ga u TÜV NORD-u – kaže predsjednik Uprave Končar-KET-a Goran Leci.
 
PROZA NET je “platforma budućnosti” Končara koja omogućuje spajanje svih uređaja Končarove grupe poduzeća na siguran način, kroz sigurnu komunikaciju prema jednoj platformi. Sigurno se mogu povezati svi izvori energije, termoelektrane, hidroelektrane, elektrane na biomasu, i to tako da krajnji korisnici mogu učinkovitije prikupljati informacije, optimizirati poslovanje i preventivno održavati pogone. A po čemu je PROZA NET sigurna od kibernetičkog terorističkog napada u toj mjeri da je dobila i potvrdu međunarodnim certifikatom? – Da biste je probili, trebali biste proći kroz čitav niz “slojeva” zaštite. Ali nije sve ni u hardveru i softveru, tu su i preporučene procedure što trebate raditi kako bi i svi vaši zaposlenici u sustavu funkcionirali na siguran način – kaže Stjepan Sučić, voditelj razvoja digitalnih rješenja u KONČAR-KET-u. To je, čini se, prepoznao i svijet.

izvor:vecernji.hr
 • Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  više >
 • Edukacija, važna karika napretka
  Edukacija, važna karika napretka
  više >
 • Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  više >
 • Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  više >
 • Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  više >