Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 04/2021
 • Kako živjeti kulturu sigurnosti hrane?
  Kako živjeti kulturu sigurnosti hrane?
  više >
 • 2021. godina - nove verzije normi: IFS FOOD, ISO 22000 i FSSC 22000
  2021. godina - nove verzije normi: IFS FOOD, ISO 22000 i FSSC 22000
  više >
 • „Kvaliteta360“
  „Kvaliteta360“
  više >
Certifikacija sustava

IFS food verzija 7 kao i EU izmjenom zakonodavstva uveli su novi pojam koji moramo razumijete, a to je kultura sigurnosti hrane.

Kultura sigurnosti hrane odnosi se na zajedničke vrijednosti, uvjerenja i norme koje utječu na način razmišljanja i ponašanje unutar i širom cijele organizacije. Kultura sigurnosti hrane nije samo tehničko pitanje, nije samo jedan dokument, plan, procedura ili slično, ne može biti odvojena od politike tvrtke, kultura sigurnosti hrane uključuje predanost menadžmenta koji kroz cijelu organizaciju, te viziju i ciljeve tvrtke promovira sigurnost hrane kao glavi cilj, razvija se tijekom cijelog nastajanja tvrtke i očituje se u svakodnevnim aktivnostima.  Viši menadžment koji njeguje jaku kulturu sigurnosti hrane pomaže organizaciji i njezinim zaposlenicima da spriječe i otkriju odstupanja u bilo kojem procesu koja utječu na sigurnost, kvalitetu i zakonitost njihovih proizvoda. Kad to postignu, zaposlenici postaju instinktivno svjesni elemenata potrebnih za proizvodnju sigurnih i kvalitetnih proizvoda. Jaka kultura sigurnosti hrane znači da svaki zaposlenik zna kako se radi i da će sve učiniti za sigurnost hrane čak i kada ga nitko ne gleda.

Od ožujka 2021. kultura sigurnosti hrane uključena je u zakonsku regulativu Europske unije, uredba komisije (EU) 2021/382 od 3. ožujka 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 852/2004  definira da su subjekti u poslovanju s hranom dužni utvrđivati, čuvati i pružati dokaze o odgovarajućoj kulturi sigurnosti hrane ispunjavanjem zahtjeva kao što su predanost uprave, usmjeravanje prema proizvodnji sigurne hrane, edukacije zaposlenika, jasna komunikacija, dostupnost resursa za osiguravanje sigurnog i higijenskog rukovanja hranom.

Razumijevanje i življenje kulture sigurnosti hrane presudno je za kontinuirano poboljšanje, benefiti jake i pozitivne kulture sigurnosti hrane su smanjen broj povlačenja i opoziva proizvoda, poboljšanje povjerenje kupca i zaposlenika kao i smanjenje fluktuaciju zaposlenika.

Što učiniti, kako ojačati kulturu sigurnosti hrane:

 • uključiti viši menadžment, dobiti podršku i predanost
 • postaviti jasne ciljeve
 • komunicirati politiku i jasna očekivanja svima
 • provesti odgovarajuće treninge
 • svakodnevno dijeliti relevantne informacije sa zaposlenicima
 • uspostaviti sustav primanja informacija zaposlenika o pitanjima vezanim uz sigurnost hrane
 • mjeriti uspješnost i pregledavati svoje ciljeve
 • cijeniti i slaviti uspjehe

Ukoliko se dobro postavi kultura sigurnosti hrane moćan je alat koji tvrtka ima u ostvarivanju osnovnog cilja svih prehrambenih objekata – proizvodnji sigurne hrane!

   2020. godina bila je sasvim drugačija poslovna godina od svih dosadašnjih, no usprkos drugačijem radnom okruženju, otežanom planiranju te svim drugim restrikcijama na koje smo nailazili uspjeli smo odraditi sve planirane audite i inspekcije te tako ispuniti očekivanja naših klijenata i naše poslovne planove.

Stoga, veliko hvala svim postojećim kao i svim novim poslovnim partnerima na ukazanom povjerenju, razumijevanju i podršci bez kojih ne bismo uspješno završili još jednu poslovnu godinu.

Također se zahvaljujemo i svim vanjskim suradnicima koji su svojim znanjem i angažmanom također pridonijeli ostvarenju poslovnih planova odjela hrane.

Uz sve otežavajuće okolnosti oko planiranja i provedbe audita u proteklim mjesecima moramo se prisjetiti svih pozitivnih primjera, kojih nije bili malo, a koji su nam bili motiv i vračali nam optimizam da ćemo uspjeti odraditi planirano. Tako smo u prethodnim mjesecima uspjeli proširiti krug certificiranih proizvođača a također smo uspjeli proširiti i broj auditora za norme IFS food, HACCP, ISO 9001 i GLOBALG.A.P. Radimo i vjerujemo da ćemo u idućoj godini kao tim biti spremniji odgovoriti na nove zahtjeve tržišta.

Novosti koje nas čekaju u ovoj godini su nove verzije međunarodnih normi. Novi zahtjevi donose dosta novosti i biti će izazovni ne samo za tvrtke nego i za nas auditore.

ISO 22000 – sve tvrtke koje su certificirane prema normi ISO 22000:2005 trebaju obaviti tranziciju na novu normu ISO 22000:2018 zaključno sa 29.06.2021.godine. Nova norma ISO 22000:2018 primjenjuje ISO High Level Structure (HLS) strukturu koja je zajednička svim ISO normama i koja omogućuje znatno jednostavniju integraciju sa normama ISO 9001, ISO 14001 i drugim ISO normama.

FSSC 22000 – od 1.4.2021. godine stupa na snagu nova verzija norme FSSC 22000 ver. 5.1. što znači da sve certificirane tvrtke po FSSC 22000 ver. 5 moraju do 31.3.2022. godine provesti tranziciju na ver. 5.1. Nova norma ima dosta novosti a glavna promjena odnosi se na primjenu zahtjeva nove verzije ISO 22000:2018. Značajne promjene odnose se na sekciju 2.5 Upravljanje uslugama i nabavljenim materijalima, tu su između ostalog i zahtjevi usmjereni na segment deklariranja proizvoda uključujući alergene, zahtjeve za skladištenje, razvoj proizvoda i kontrolu preduvjetnih programa (PRP). Prema novim zahtjevima tvrtka će morati definirati i održavati kontrolu PRP-a rutinski, na primjer na mjesečnoj razini. Frekvenciju i način kontrole PRP-a tvrtka će trebati definirani na temelju provedene analize rizika.

IFS Food – od 1.3.2021 do 30.06.2021. godine u primjeni će uz prethodnu ver. 6.1 biti i nova verzija norme IFS Food ver. 7. Obavezna primjena i provedba audita isključivo prema novoj normi IFS Food ver. 7 kreće od 01.07.2021. godine.

Nova verzija IFS Food ver.7 donosi također dosta promjena no najznačajnije su promjene u pristupu samom procesu auditiranja. Prema novom pristupu 50% od vremena audita na lokaciji mora biti provedeno u proizvodim procesima.

Vrlo značajna promjena odnosi se i na novi sistem ocjenjivanja koji u novoj normi vrlo jasno definira razlike između termina odstupanja i nesukladnosti.

Također prema novoj normi u akcijskom planu bit će potrebno navesti korekcije (što je novost) i korektivne radnje. Provedba korekcija mora biti pokrenuta odmah i mora biti završena prije izdavanja certifikata. Dokazi o provedbi korekcija moraju biti dostavljeni certifikacijskom tijelu u roku od najviše četiri (4) tjedna nakon primitka akcijskog plana. Korektivne radnje mogu biti završene u različitim vremenskim okvirima ovisno o ozbiljnosti nalaza auditora no svakako prije re-certifikacijskog audita. U novoj IFS Doktrini ver.7 koja je objavljena ovih dana, navedeni su primjeri objektivnih dokaza, kao primjer, za zatvaranje korekcija kao i više informacijama o novim zahtjevima.

Sve novosti i nove zahtjeve normi kao i do sada predstavit ćemo kroz naše seminare i biti će nam drago ako budete u prilici da nam se pridružite.

Uz nadu da će nam iduća godina biti puno bolja od 2020. godine nadamo se i uspješnom nastavku vaše suradnje s TUV Croatia - odjelom hrane.

Uz želju da se ugodno provedete i odmorite tijekom predstojećih blagdana, svima želimo zdravu, sretnu i uspješnu 2021. godinu.

Međunarodna konferencija o kvaliteti u poslovanju „Kvaliteta360“ održat će se 18.05.2021. godine i okupit će predstavnike 300 tvrtki i poduzetnika iz Republike Hrvatske i inozemstva koji će u formalnim i neformalnim dijelovima konferencije, u ugodnoj atmosferi Hotela Sheraton u Zagrebu, slobodno razmjenjivati svoja znanja, iskustva i najbolje prakse upravljanja kvalitetom u poslovanju. 

Cilj konferencije je razmjena iskustava i podizanje svijesti o važnosti upravljanja kvalitetom sa svrhom boljeg pozicioniranja proizvoda i usluga na domaćem i globalnom tržištu Europske Unije i svijeta. 

Kroz 20 dinamičnih praktičnih predavanja sudionicima će se obratiti renomirani hrvatski i inozemni poduzetnici i predstavnici tvrtki iz različitih sektora gospodarstva, a koji su upravo podizanjem i održavanjem visoke razine kvalitete prepoznati na domaćem i globalnom tržištu.

Osim formalnog dijela konferencije, sudionici će na pauzi za kavu, pauzi za ručak i na after partyu, moći ostvariti nove poslovne kontakte, razmijeniti informacije pa i održati radne sastanke.

Za pred-konferencijski dan, 17.05.2021. godine, organizatori su osigurali dvije atraktivne edukacije koje vode renomirani stručnjaci u području upravljanja kvalitetom.

Osiguravši sve potrebno za zdravstveno siguran boravak na konferenciji, Međunarodna konferencija o kvaliteti u poslovanju „Kvaliteta360“ ponosni je nositelj oznake Safe Stay in Croatia dodijeljenu od Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

 

Na ovogodišnjoj konferenciji, TÜV Nord predstavljat će:

Matthias Springer s temom "Industry 4.0 – State of the Art Compliance – (Cyber-) Assessments and Certifications",

-  Krunoslav Boban, za TÜV Nord Adriatic s temom "Održivo gospodarstvo i sustavi upravljanja" i

Mirela Jambreković s temom "Sigurnost hrane kroz certifikaciju kao preduvjet uspjeha na tržištu".

 

Za više informacija i prijavu pogledajte web stranicu konferencije na: https://kvaliteta360.eu/

 • Edukacija u FOOD Odjelu
  Edukacija u FOOD Odjelu
  više >
 • Edukacija u svibnju 2021.
  Edukacija u svibnju 2021.
  više >
 • Edukacija; znanjem do boljih proizvoda i usluga
  Edukacija; znanjem do boljih proizvoda i usluga
  više >
 • Godišnji pregled skladišnih regala u skladu s normom HRN EN 15635.
  Godišnji pregled skladišnih regala u skladu s normom HRN EN 15635.
  više >
 • TÜV NORD GROUP dobila prvog auditora za IFS FOOD standard u BiH
  TÜV NORD GROUP dobila prvog auditora za IFS FOOD standard u BiH
  više >
 • Tvrtka TÜV Croatia d.o.o, promijenila ime u TÜV NORD Adriatic d.o.o.
  Tvrtka TÜV Croatia d.o.o, promijenila ime u TÜV NORD Adriatic d.o.o.
  više >
 • TÜV NORD Adriatic otvorio ured i u Osijeku
  TÜV NORD Adriatic otvorio ured i u Osijeku
  više >