Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 06/2018
 • Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  više >
 • ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  više >
 • Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  više >
 • Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  više >
Certifikacija sustava

IFS Food je jedan od najzahtjevnijih standarda sigurnosti i kvalitete hrane u svijetu, što ga čini mjerilom u ovom sektoru. Prepoznaje ga GFSI (Global Food Safety Initiative) koja jamči da je standard usklađen sa:
• uvjetima utvrđenim za osiguranje sigurnosti hrane i njezine kakvoće;
• sukladnost sa specifikacijama proizvoda i kupca;
• važećim zakonodavstvom u zemlji podrijetla i prodaje.

IFS je objavio modificiranu verziju IFS Food 6 (IFS Food 6.1 od studenog 2017.), koja će biti obavezna za tvrtke certificirane od 1. srpnja 2018. godine.
IFS Food ver. 6.1 ima za cilj popuniti prazninu koja do danas postoji u odnosu na prijevaru hrane. Iako je to temeljna promjena, napravljene su i druge manje promjene, kao što je cjelovito ažuriranje IFS programa integriteta, uključivanje dijela audit protokola za nenajavljene audite i neke druge izmjene u ostalim dijelovima.

 

Ove izmjene će utjecati na:

Dio 1: Audit protokol
Program integriteta IFS-a, a uključuje
• upravljanje pritužbama
• pristup utemeljen na rizicima i praćenje IFS osiguranja kvalitete
• sankcije


Dio 2: Lista audit zahtjeva
4.21 Prijevara hrane
Ovo je temeljna novost unutar IFS Food ver. 6.1. Izrađen je odjeljak 4.21, koji se odnosi na prijevaru hrane, koji se sastoji od 3 nova zahtjeva kojima se namjerava minimizirati i adekvatno upravljati prijevarama:
4.21.1. Provesti dokumentiranu procjenu ranjivosti na prijevaru hrane svih sirovina, sastojaka, pakiranja i podugovorenih procesa kako bi se utvrdio rizik od prijevarnih aktivnosti u vezi s zamjenom, pogrešnim označavanjem, patvorenjem ili falsificiranjem. Definirat će se kriteriji koji se uzimaju u obzir u procjeni ranjivosti.
4.21.2. Potrebno je razviti dokumentirani plan ublažavanja prijevara hrane koji se odnosi na procjenu ranjivosti i provoditi će se na takav način da se kontroliraju svi identificirani rizici. Metode kontrole i nadzora moraju se definirati i provoditi.
4.21.3. Procjena ranjivosti na prijevaru hrane bit će pregledana svaki put kada se otkrije povećanje povezanog rizika. U svakom slučaju, sve procjene ranjivosti bit će pregledane najmanje jednom godišnje. Kontrola i praćenje Plana sprječavanja prijevara hrane bit će pregledani i izmijenjeni u skladu s tim.
4.20 Specifične alergije i uvjeti proizvodnje
Ažuriran je tekst zahtjeva 4.20.2, a sada je potrebno provesti analizu opasnosti i rizika povezanih s proizvodnjom alergena. Osim toga, dosadašnji tekst zahtjeva ne uzima u obzir  eksplicitno uspostavljanje kontrolnih mjera na ovoj razini, koje su od sada obvezne, kao i njihova provjera.


Dio 5: Audit protokol za nenajavljene audite
Stvoren je unutar standarda, uvrstio je u standardni tekst audit protokola za nenajavljene audite koji su do sada prikupljeni u neovisnom dokumentu koji se može preuzeti s IFS web stranice.

Nova verzija IFS Food 6.1. biti će obavezna od 1. srpnja 2018. i neće biti prijelaznog razdoblja između obje verzije.

Već smo nekoliko puta pisali o tranzicijskom periodu i mogućnostima za organizacije čiji su sustavi upravljanja certificirani po normama iz 2008. odnosno 2004. godine, kako i kada prilagoditi sustav upravljanja novim zahtjevima i provesti postupak potvrđivanja. Nedavno je Međunarodni akreditacijski forum (IAF) objavio rezoluciju koja je obvezujuća za sva certifikacijska tijela. U skladu sa rezolucijom svi auditi (nadzorni, recertifikacijski, certifikacijski) koji se planiraju provoditi nakon 15.03.2018. moraju bit provedeni prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Podsjećamo da s 15.09.2018. prestaju važiti svi certifikati izdani prema starim izdanjima normi.

Sukladno rezoluciji, TÜV Croatia od navedenog datuma prestaje provoditi audite prema zahtjevima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Naša je preporuka da se ova odluka primjenjuje od 01.01.2018., ali odluku će donijeti svaka organizacija individualno. Od 15.03.2018. izbora više nema.  Za one organizacije koje ipak odluče do 15.03.2018. provesti audit prema zahtjevima starih izdanja normi morat će provesti dodatni tranzicijski audit ne kasnije od 01.07.2018.

Izbjegnite dodatne troškove i krenite s prijavama za audite prema novim zahtjevima već danas.

Za sva pitanja vezana uz ovu temu stojimo vam na raspolaganju i možete nas kontaktirati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ukoliko trebate dodatnu pomoć u obliku edukacija i radionica pregledajte naš program treninga ili nas direktno nazovite na 01/3668345.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta priprema dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.

Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. definiran je Sporazumom o partnerstvu između RH i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za ulaganje rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Opći cilj Sporazuma o partnerstvu je pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama EU ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja.

U dodjelu bespovratnih sredstava uključeni su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO. Cilj dodjele bespovratnih sredstava je potaknuti male i srednje poduzetnike na dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake, postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer osiguravaju ravnopravne uvjete za izvoz i uvoz robe i usluga koja ispunjavaju međunarodno priznate razine kvalitete i sigurnosti.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv. Raspoloživo je ukupno 22.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Mikro i malo poduzeće do 75 % prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće do 55 % prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:
- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P…)
- primjena i uvođenje normi iz područja usluga
- savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav.

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:
- troškovi pripreme (snimka stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva)
- troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata
- uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
- savjetodavne i konzultantske usluge
- nabava (kupnja) norma
- edukacija djelatnika
- troškovi vezani uz vidljivost projekta

Zahvaljujući primjeni norme ISO 50001 od 2011. godine organizacije su uspjele uspostaviti i pratiti sustavni pristup postizanju stalnog poboljšanja u upravljanju utroškom energije uključujući energetsku učinkovitost, korištenje i primjenu energije.

Kao i sve međunarodne norme, ISO 50001 je podvrgnut periodičnom pregledu kako bi se osiguralo da i dalje zadovolji potrebe u energetskom sektoru koje se brzo mijenja i razvija. Za ove aktivnosti odgovoran je ISO tehnički odbor za upravljanje energijom i uštedu energije ISO / TC 301. U nastavku pogledat ćemo koje su predložene najvažnije promjene u novom izdanju norme.

Sukladno pravilima izrade normi za sustave upravljanja najvažnija promjena za verziju 2018. je uspostavljanje strukture visoke razine koja osigurava bolju kompatibilnost s drugim normama sustava upravljanja. Struktura visoke razine (HLS) je jednostavan i učinkovit koncept. Organizacije često primjenjuju niz normi sustava upravljanja, a korištenje zajedničke strukture, istih pojmova i definicija pomaže u održavanju zajedničkih dijelova. To je osobito korisno za one organizacije koje su se odlučile za upravljanje sustavom koji može istovremeno ispuniti zahtjeve dvaju ili više normi sustava upravljanja.

Nadalje, vrijedi istaknuti poboljšanja kako bi se osiguralo da su ključni pojmovi vezani uz energetsku učinkovitost jasni i razumljivi za male i srednje tvrtke (SME). Do sada je vrijedilo mišljenje kako ova norma ima primjenu samo u velikim organizacijama koje su istovremeno i veliki potrošači energije. Nova verzija norme na ovaj način potiče male i srednje organizacije na usvajanje upravljanje sustavom prema ISO 50001 kako bi izgradili povjerenje kupaca i smanjili troškove u svim aspektima svog poslovanja, uključujući ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva. Energetska učinkovitost ima ključnu ulogu u ispunjavanju društvenih i ekoloških ciljeva za sve organizacija u bilo kojoj djelatnosti,  a to potvrđuje i uključivanje Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda (UNIDO) kao promotora primjene ove norme.

Glavne promjene mogu se sažeti u sljedeće:

-         Usvajanje strukture visoke razine kako bi se osigurala sukladnost s ostalim normama za sustave upravljanja

-         Pojašnjen energetski pregled

-         Utvrđivanje mjerila za ključne pokazatelje energetske uspješnosti (EnPI) i energetske baze (EnB)

-         Pojašnjenje planiranja prikupljanja energetskih podataka i povezanih zahtjeva

-         Pojašnjene definicije EnPI i EnB kako bi se bolje razumio koncept vrednovanja i baznih podataka

-         Pojačan naglasak na upravu i vođenje cijelog sustava, a naročito u fazi implementacije

-         Promišljanje temeljeno na riziku dobiva veći značaj kod poboljšanja energetskog učinka

-         Pojačan naglasak na trajno poboljšanje sustava upravljanja (prikladnost, primjerenost i djelotvornost) zajedno s poboljšanjem energetske učinkovitosti

-         Uvodi se proces upravljanja promjenama kao obvezujući

-         Korektivne radnje promatraju se u širem opsegu, a ne samo u cilju uklanjanja uzroka nesukladnosti i sprječavanje njegovog ponavljanja.

Nacrt međunarodne norme ISO / DIS 50001 odobren je u studenom 2017., a nova inačica ISO 50001 očekuje se da će biti objavljena u posljednjem kvartalu 2018. godine, a najkasnije u siječnju 2019.

 • GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  više >
 • Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  više >
 • ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  više >
 • APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  više >
 • Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  više >
 • Certifikacija opreme za dječja igrališta
  Certifikacija opreme za dječja igrališta
  više >
 • Kriogene posude i ispitivanja istih
  Kriogene posude i ispitivanja istih
  više >