Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 09/2018
 • ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  više >
 • Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  više >
 • Objavljen ISO 50001:2018
  Objavljen ISO 50001:2018
  više >
 • BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >
Certifikacija sustava

U posljednjih deset godina došlo je do eksplozije potražnje za drvenim peletom na globalnoj razini, što je, prije svega, potaknuto politikama vlada zemalja članica EU koje podržavaju poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Suočeni s nizom pitanja naših potencijalnih klijenata u vezi certifikacije prema ISO 3834 i uopće o potrebi takve certifikacije za proizvođače koji koriste proces zavarivanja u spajanje materijala, našao sam se prozvanim napisati pojašnjenja i kroz ovakav tip medija, nadajući se izbjeći opetovana ponavljanja iste priče u mnogobrojnim telefonskim razgovorima s potencijalnim klijentima TUV Croatia d.o.o.

Prije svega je potrebno skrenuti pažnju na ono što piše u samoj normi ISO 3834-1 u uvodnom dijelu iz razloga što su tamo navedeni odgovori o tome što tvrtka koja koristi proces zavarivanja dobiva s takvom certifikacijom. U nastavku je prikazan izvod iz norme ISO 3834-1.

Procesi kao što je zavarivanje taljenjem se često koriste u proizvodnji mnogih proizvoda. U nekim tvrtkama, oni su glavna značajka proizvodnje. Proizvodi mogu biti u rasponu od jednostavnih do složenih. Primjeri uključuju posude pod tlakom, domaću i poljoprivrednu opremu, dizalice, mostove, transportna vozila i druge stavke.

Ovi procesi vrše velik utjecaj na proizvodne troškove i kvalitetu proizvoda. Stoga je važno osigurati izvršenje ovih procesa na najdjelotvorniji način i ostvariti odgovarajuću kontrolu u svim vidovima rada.

Istaknuto je da ISO 3834 nije norma sustava upravljanja kvalitetom koja zamjenjuje ISO 9001. Međutim, može biti koristan alat kada proizvođači provode ISO 9001.

Specifikacija zahtjeva za kvalitetu za procese zavarivanja je važna jer se kvaliteta ovih procesa ne može lako provjeriti. Stoga se oni razmatraju kao posebni procesi kao što je navedeno u ISO 9000.

Kvaliteta se ne može provjeriti u proizvodu, ona se mora ugraditi. Čak niti najopsežnija i najprofinjenija nerazorna ispitivanja ne poboljšavaju kvalitetu proizvoda.

Za proizvode s kojima nema ozbiljnijih problema u proizvodnji i montaži, potrebno je osigurati kontrole od faze projektiranja, kroz izbor materijala, u proizvodnji i naknadnim nadzorom. Na primjer, loše projektiranje može stvoriti ozbiljne i skupe poteškoće u radionici, na gradilištu ili u montaži. Netočan izbor materijala može rezultirati problemima, kao što je pucanje zavarenih spojeva.

Kako bi se osigurala zdrava i djelotvorna proizvodnja, uprava treba razumjeti i poštovati izvore mogućih problema i primijeniti odgovarajuće postupke za njihovu kontrolu.

ISO 3834 utvrđuje mjere koje su primjenjive u različitim situacijama. Obično se one mogu primijeniti u slijedećim okolnostima:

 • u ugovornim situacijama: specifikacija zahtjeva za kvalitetu zavarivanja;
 • od strane proizvođača: uspostavljanje i održavanje zahtjeva za kvalitetu zavarivanja;
 • od strane odbora izradom nacrta proizvodnih kodova ili primjenom normi: specifikacija zahtjeva za zavarivanje;
 • od strane organizacije koja procjenjuje provedbu zahtjeva za kvalitetu zavarivanja, na primjer treće strane, kupci ili proizvođači.

ISO 3834 mogu koristiti unutarnje i vanjske organizacije uključujući certifikacijska tijela, kako bi procijenili sposobnost proizvođača da udovolji kupcu, zakonskim ili proizvođačevim vlastitim zahtjevima.

Iz gore navedenog se može zaključiti da bez razumijevanja uprave društva o certifikaciji prema ISO 3834 svi pozitivni učinci mogu izostati. Dodatni problem je tumačenje potrebe za certifikacijom kao vlastiti neobavezni izbor. Zaista to norma ISO 3834 tako i navodi, ali problemi nastaju kada je krajnji cilj proizvodnog društva postati proizvođač tlačne opreme, kao i proizvođač posuda pod tlakom i cjevovoda za njemačko tržište, komponenti za tračnička vozila ili proizvođač čelične građevinske konstrukcije. Svi ovi nabrojani proizvodi su pokriveni zakonskom regulativom Europske Unije kroz direktive i regulative.

Kako znamo da proizvod pokriven zakonskom regulativom ima mogućnost biti proizveden prema pripadajućom harmoniziranom normom, tako kupci prilikom slanja zahtjeva proizvodnom društvu tu normu i navode kao ugovoreni zahtjev.

Ovo je trenutak kada više nema dvojbe oko toga da li proizvodno društvo treba biti certificirano prema ISO 3834 ili ne, nego nema dvojbe oko toga da li proizvodno društvo treba biti certificirano prema PED-u 2014/68/EU (EN 13445, EN 13480, EN 12952, EN 12953) kao proizvođač tlačne opreme ili AD 2000 HP0 za njemačko tržište, EN 15085 kao proizvođač komponenti tračničkih vozila ili prema EN 1090 kao proizvođač čelične građevinske konstrukcije .

Upravo su ove navedene norme navele uvjet certifikacije prema ISO 3834 da bi kao krajnji cilj proizvodnog društva bio certificirani proizvođač prema jednoj ili više harmoniziranih proizvodnih normi.

U nastavku su navedeni izvodi iz harmoniziranih proizvodnih normi gdje je uvjet naveden certifikat ISO 3834:

EN 13445-4

 

EN 12952-5

 

AD 2000 HP0

 

EN 15085

EN 1090

 

 

Kao što iz navedenog vidite, tvrtka kao što je Vaša, s obzirom na vrstu proizvodnje i opremu koju posjedujete, ima puno dodirnih točaka s poslovima koje smo naveli, ali i naša spremnost i kompetentnost stručnog osoblja tvtke TUV Croatia d.o.o. za nastavkom pružanja kompletne usluge svim klijentima u RH i šire, pod vlastitim akreditacijam, ali i u vrlo uskoj suradnji sa matičnom kućom TUV NORD.

Takvom paletom usluga, prepoznatljivošću na tržištu, posjedovanjem potrebnih akreditacija i ovlaštenja, stalnim prisustvom i radom na tržištu, izvršenim poslovima i novim ugovorima, produbljenje suradnje sa stalnim i novim klijentima, izraženom komunikativnošću i kompetentnošću osoblja, stvorena je sigurna baza za unaprjeđenje poslovanja tvrtke TUV Croatia i svih klijenata koji su to do sada prepoznali !

U slučaju potrebe za daljnjim informacijama, stojimo vam na raspolaganju na sljedećoj e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonu broj: 035-400 590.

   

TÜV Croatia d.o.o. Član TÜV NORD Grupe

Tijelo za ocjenu sukladnosti za tlačnu opremu

NoBo No.: 2464

Savska 41

10000 Zagreb

 

TÜV NORD – Laboratory for Pressure Vessels

of TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Identification No. 0045

(CEOC Member Organisation)

Grosse Bahn str. 31

22525 Hamburg

 


 

Kao što smo pisali u prošlom broju glasnika planovi su ostvareni i ISO 50001: 2018 objavljen je 21.08.2018. Ne treba posebno naglašavati da novo izdanje norme primjenjuje ISO High Level Struktura (HLS - struktura visoke razine) što je zajednički svim ISO normama za sustave upravljanja. U ovom broju glasnika predstavit ćemo promjene u odnosu na prvo izdanje. Ako već primjenjujete ISO 50001: 2011 prepoznat ćete većinu zahtjeva u ISO 50001: 2018. Međutim, postoje neke promjene koje će zahtijevati prilagodbu i dopunu postojećih sustava upravljanja kako bi se osigurala potpuna usklađenost s ISO 50001: 2018.

Promjene možemo podijeliti u tri grupe:

 • Promjene zbog usvajanja HLS-a (struktura visoke razine)
 • Promjene specifične za upravljanje energijom
 • Ostale promjene

Krenimo redom:

1) Promjene zbog usvajanja HLS-a (struktura visoke razine)
• Novi zahtjev za razumijevanje organizacije i njezinog konteksta (4.1)
Organizacija mora odrediti vanjska i unutarnja pitanja koja su relevantna za njezinu sposobnost da ostvari željene rezultate svog sustava upravljanja energijom i poboljšaju energetsku učinkovitost. Potrebno je prepoznati i razumjeti čimbenike koji imaju utjecaja, pozitivnog ili negativnog, na energetsku učinkovitost i sustav upravljanja organizacije.


• Novi zahtjev za sustavno određivanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana (4.2)
Organizacija mora identificirati zainteresirane strane relevantne za energetsku učinkovitost i sustav upravljanja organizacije, te njihove potrebe i očekivanja (zahtjeve).


• Jačanje naglaska na vodstvo i predanost vrhunskom upravljanju (5.1)
Novi zahtjevi za aktivno uključivanje i demonstriranje vodstva za učinkovitost sustava upravljanja energijom.


• Upravljanje rizicima i mogućnostima (6.1)
Organizacija mora utvrditi i, ako je potrebno, poduzeti radnje za rješavanje svih rizika ili prilika koje mogu utjecati (pozitivno ili negativno) na sposobnost sustava upravljanja da ostvari svoje željene rezultate. Ova razmatranja o rizicima i prilikama dio su strateškog odlučivanja na visokoj razini u jednoj organizaciji.

• Prošireni zahtjevi vezani za komunikaciju (7.4)
Organizacija mora obuhvatiti i vanjsku komunikaciju, a ne samo internu.


• Operativno planiranje i kontrola (8.1)
- Kontrola promjena i pregled posljedica neželjenih promjena.
- Osigurati kontrolu nad značajnim korištenjem energijom kod outsource-a ili procesima koji su povezani sa značajnim korištenjem energijom
- Uspostavljanje dokumentiranih informacija koje se čuvaju u onoj mjeri koja je neophodna za stvaranje povjerenja u procese da se odvijaju kako je planirano

• Praćenje, mjerenje, analiza i vrednovanje energetske učinkovitosti i sustava upravljanja (9.1)
Organizacija mora utvrditi metode praćenja, mjerenja, analize i vrednovanja
Nedvosmisleni zahtjevi za dokumentiranim informacijama.


• Pregled uprave (9.3)
Uključeni su dodatni ulazi i izlazi parametri koji će se razmotriti pri procjeni sustava upravljanja.

 

2) Promjene specifične za upravljanje energijom
• Opseg (4.3)
- Svi tipovi energije unutar opsega i granica sustava upravljanja ne smiju biti isključeni.
- Organizacija mora osigurati da ima ovlast nadzirati svoju energetsku učinkovitost, korištenje i potrošnju energije u okviru definiranog opsega i granica.


• Energetski pregled (6.3)
Objasniti procese koji su povezani sa značajno korištenjem energije kako bi se stvorio logički tijek i povezani kriteriji za identifikaciju značajnog korištenja energije. Za svako značajno korištenje energije definirati relevantne varijable, trenutni energetski učinak i identificirati osobe koje imaju utjecaja na značajno korištenje energije.

• Pokazatelji energetske učinkovitosti (6.4)
- Utvrđeni pokazatelji energetske učinkovitosti moraju omogućiti organizaciji da dokaže poboljšanja energetske učinkovitosti
- Vrijednost utvrđenih pokazatelja energetske učinkovitosti moraju se zadržati kao dokumentirane informacije.


• Energetska osnovica (6.5)
- Ako organizacija ima podatke koji ukazuju da relevantne varijable značajno utječu na energetsku učinkovitost, organizacija mora provesti normalizaciju pokazatelja energetske učinkovitosti i odgovarajuće vrijednosti energetske osnovice u svrhu usporedbe promjena energetske učinkovitosti.
- Nove definicije za "statički faktor", "relevantna varijabla" i "normalizacija" (3.4.8-3.4.10)
- Energetska osnovica mora se ažurirati kada postoje "velike promjene statičkih faktora".


• Planiranje prikupljanja energetskih podataka (6.6)
Ovaj pojam zamjenjuje "plan upravljanje energijom" u izdanju od 2011.
- Izravan zahtjev da se u planu mora navesti podatke koji su potrebni za praćenje ključnih obilježja i navesti kako i kojom učestalosti će se podaci prikupljati i čuvati.
- Izravan zahtjev za koja se područja moraju prikupljati i čuvati podaci:

 • relevantne varijable vezane uz značajno korištenje energije;
 • potrošnja energije vezana uz značajno korištenje energije i organizaciju;
 • operativna svojstva vezana uz značajno korištenje energije;
 • statički faktori, ako je primjenjivo;
 • podaci navedeni u akcijskim planovima.

- Plan prikupljanja podataka o energiji mora se pregledati u određenim intervalima i ažurirati prema potrebi

  3) Ostale promjene
U ovoj grupi radi se o promjenama koje su jednostavna dopuna postojećih zahtjeva u cilju jasnijeg opisivanja zahtjeva prethodnog izdanja i uglavnom ne bi trebala predstavljati poteškoće u primjeni. Navedimo neke primjere: veći broj definiranih pojmova (40 u odnosu na 28), 18 potpuno novih pojmova od čega je 5 specifičnih za upravljanje energijom, dopune u zahtjevu razvoj (8.2) i nabava (8.3).

Na kraju, ne zaboravimo na datum 20.08.2021. – krajnji rok za prilagodbu na ISO 50001:2018.

BRC (British Retail Consortium) je izdao novu verziju norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8. Certifikacija uključuje implementaciju i pregled sustava kvalitete i sigurnosti hrane, a isto tako uključuje i pregled usklađenost sa zakonskom regulativom u prehrambenoj industriji. Razvoj nove verzije norme je uslijedio nakon pregleda aktualne problematike vezane uz sigurnost hrane. U razvoju su sudjelovali trgovački lanci, predstavnici proizvođača u prehrambenoj industriji, tvrtke koje pružaju usluge u prehrambenom sektoru, kao i certifikacijska tijela i nezavisni tehnički stručnjaci.

Cilj revizije norme je bio:

• poticanje razvoja sigurnosti proizvoda
• povećanje opsega zahtjeva vezanih uz okoliš, kako bi se dala veća važnost navedenoj temi

• poticanje proizvođača za daljnji razvoj sustava za sigurnost i obranu hrane
• dodatno pojašnjenje zahtjeva za područja visokog rizika, visoke zaštite i ambijentalna područja

• dodatno pojašnjenje za lokacije gdje se odvija proizvodnja hrane za kućne ljubimce
• osiguravanje globalne primjenjivosti i prepoznavanja od strane GFSI (Global Food Safety Initiative)

Nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8 je u primjeni od 1. veljače 2019.

 

 

 

 • Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  više >
 • Edukacija kao najvažnija karika znanja
  Edukacija kao najvažnija karika znanja
  više >
 • Usluga nadzora "treće strane"
  Usluga nadzora "treće strane"
  više >
 • Certifikacija sportske opreme
  Certifikacija sportske opreme
  više >
 • Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  više >
 • Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  više >
 • HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  više >