Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 04/2019
 • HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  više >
 • Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  više >
 • Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >
 • Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  više >
 • Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  više >

Edukacija, važna karika napretka

Edukacija, važna karika napretka

Poštovani klijenti,

Eto nas skoro i u drugoj polovici 2019. godine.

Veliko hvala svim polaznicima koji su nam poklonili svoje povjerenje i prošli obuke za interne auditore sustava upravljanja i Lead auditore sustava upravljanja. Raduje nas trend povećanja interesa za sustave upravljanja te time i potrebe za edukacijom zaposlenika.

Iz mnoštva edukativnih programa i radionica koje smo do sada održali izdvojili bi smo najuspješnije :

IRCA i CQI OHSMS ISO 45001:2018 seminar za LEAD auditore

 

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je dana 12.3.2018. godine novu normu ISO 45001; Occupational health and safety management systems koja je zamijenila normu BS OHSAS 18001:2007.

Norma je sadržajem usklađena s Annexom SL, tj. s unificiranom strukturom kakvu imaju sve nove norme za sustave upravljanja (npr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 itd.).

Sadržajno gledano, norma ima 10 poglavlja i informativni dodatak A. U prvom poglavlju definirano je područje primjene norme, u drugom je pozivanje na druge norme, a u trećem su dani nazivi i definicije koje se koriste kroz samu normu. Četvrto poglavlje sadrži zahtjeve za sagledavanje i analiziranje konteksta organizacije, uključujući identifikaciju očekivanja zainteresiranih strana te definiranje opsega primjene sustava upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu. 

Peto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na najvišu upravu organizacije koja uvodi sustav upravljanja prema zahtjevima norme ISO 45001, uključujući zahtjeve za politiku sigurnosti i zaštite na radu, definiranje uloga i odgovornosti unutar sustava te konzultacije i komunikaciju s predstavnicima radnika. Šesto poglavlje se odnosi na planiranje sustava, a definira zahtjeve za utvrđivanje, određivanje i vrednovanje rizika i prilika, identifikaciju opasnosti, određivanje i praćenje važeće zakonske regulative, određivanje ciljeva sustava upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu te radnji na njihovom ostvarivanju.

U sedmom poglavlju su sadržani zahtjevi za podršku sustavu upravljanja – resursi, zaposlenici, svijest ljudi, komunikaciju te za upravljanje dokumentiranim informacijama (postupci, obrasci, zapisi..) u sustavu upravljanja. Osmo poglavlje sadrži zahtjeve za operativno planiranje i kontrole, eliminaciju ili smanjivanje utvrđenih opasnosti, nabavu svih tipova potrepština uključujući podugovaranje te osiguravanje spremnosti za odaziv u izvanrednoj situaciji.

Deveto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na praćenje, mjerenje, analize i vrednovanje izvedbe sustava upravljanja, provedbu vrednovanja usklađenosti sa zakonskom regulativom, internog audita te upravine ocjene. Posljednje, deseto poglavlje daje zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja i praćenja incidenata, nesukladnosti te popravnih radnji, uključujući i zahtjeve za neprekidno poboljšavanje uspostavljenog sustava upravljanja. U informativnom dodatku A su sadržane smjernice za primjenu i implementaciju same norme na način da je uz svako poglavlje, tj. zahtjev norme dano pojašnjenje ili uputa za tumačenje dotičnog zahtjeva.

Prijelazno razdoblje za primjenu norme za organizacije koje imaju uspostavljene sustave prema zhatjevima norme BS OHSAS 18001 iznosi tri godine (do 12.3.2021.), nakon čega certifikati izdani prema normi BS OHSAS 18001 prestaju važiti.

ISO 50001:2018- obuka za interne i LEAD auditore- ISO 50001- ključni alat za borbu s klimatskim promjenama

 

ISO 50001 je 2018 godine izašao u novom izdanju te donosi brojne promjene u strukturi, zahtjevima i primjeni. ISO 50001 i dalje je primjenjiv na sve organizacije te definira zahtjeve na upravljanje energijom unutar organizacije.


Značajna promjena se odnosi na HLS (High level structure) – strukturu koja olakšava integraciju sa normama koje su prethodno prihvatile takvu strukturu po Annexu SL – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i dr. 

Najveća promjena je u uvođenju pojma rizika i upravljanja rizicima u sustavu upravljanja energijom. 

Norma sada traži da organizacija mora imati mogućnost nadzirati svoje energetske pokazatelje i potrošnju i da mora definirati tipove energije unutar njenog opsega. Ukida se pojam predstavnika uprave, a uvodi tim za upravljanje energijom. Planiranje prikupljanja energetskih podataka zamjenjuje planiranje mjerenja energije i donosi promjene u vidu definiranja vrste podataka koje će se mjeriti, koliko često i kako će se mjeriti, a da su nužne za nadzor ključnih karakteristika sustava. 

Ostale promjene odnose se na usklađivanje s HLS strukturom (pojam dokumentirane informacije na primjer).

Uvođenjem sustava upravljanja energijom u organizaciju ostvarujete mnoge prednosti:
• smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetskih pokazatelja, a time i troškova
• podizanje svijesti zaposlenih vezano na štednju energije 
• daje doprinos globalnom sustavu zaštite okoliša kroz smanjenje emisija, potrošnje fosilnih goriva i povećanje udjela obnovljivih izvora energije i sl.
• pomaže usklađenosti sa zakonskim zahtjevima
• sprječava gubitke u obliku novčanih kazni
 
Razdoblje tranzicije na novo izdanje norme će, kao i kod ostalih normi, biti  3 godine nakon izdavanja najnovijeg izdanja norme (Kolovoz 2021.). Nakon tog razdoblja staro izdanje norme ISO 50001:2011 više neće vrijediti. Preporuča se provesti tranziciju na recertifikacijskom auditu kako bi se što manje utjecalo na trogodišnji ciklus. 

 

UPRAVLJANJE RIZICIMA

 

Upravljanje rizicima postaje aktualna tema objavom nove norme ISO 9001:2015 koja u svojim zahtjevima donosi obavezu prepoznavanja i upravljanja poslovnim rizicima. Radionica je kreirana na bazi normi ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom; ISO 31000:2018 Upravljanje rizicima i ISO/IEC 31010:2009 tehnike procjene rizika (ova norma je trenutno u postupke revizije).

Na radionici se obrađuju slijedeća teme:

 • Osnovne definicije
 • ISO 9001 i pristup temeljen na analizi rizika
 • Okvir za upravljanje rizicima
 • Načela upravljanja rizicima
 • Proces upravljanja rizicima
 • Kriteriji i matrica rizika
 • Upravljanje rizicima
 • Rad na školskom primjeru

 

Sigurnosno certificiranje dobavljača (SCC)

Što je Sigurnosno certificiranje dobavljača (SCC)?  

SCC je međunarodna norma primjenjiva za proizvođače i pružatelje usluga kojom se dokazuje da se opasni poslovi u proizvodnim pogonima i/ili na gradilištima obavljaju od strane organizacije koja ima obučene zaposlenike, profesionalno upravljanje i jako opredjeljenje po pitanju sigurnosti.

 

Koje su ključne koristi od SCC certifikacije osoblja za poduzeće?

Sve veći broj etabliranih organizacija, poput INA Grupe, propisuje da njihovi podizvođači moraju imati certificirano osoblje za izvođenje radova visokog rizika. Navedeno je potrebno kako bi se minimalizirao rizik od nesreća na radu, koje ugrožavaju zdravlje i život djelatnika  i negativno utječu na ugled organizacije. Ovo je od posebne važnosti u industrijskim sektorima s kritičnom sigurnošću, kao npr. u građevinarstvu te u metaloprerađivačkoj, drvnoj, kemijskoj i drugim industrijama. Osim stjecanja izravne prednosti pri dobivanju poslova, SCC certifikat dokaz je i predanosti organizacije kvaliteti, društvenoj odgovornosti i sigurnosti.

 Kao I do sada, I dalje smo u vrhu po broju održanih obuka djelatnika koji odlaze na gradilišta I sudjeluju u projektima diljem svijeta  I ponosni smo na taj podadak.

U narednom periodu  kontaktirajte nas I prijavite se za seminare :

 

 • ISO 9001:2015 – seminar za interne auditore sustava upravljanja
 • IRCA QMS ISO 9001:2015 seminar za LEAD auditore
 • ISO 14001:2015 - seminar za interne auditore sustava upravljanja
 • IRCA  ISO 14001:2015 seminar za LEAD auditore
 • ISO 45001:2018 - seminar za interne auditore sustava upravljanja I LEAD auditore
 • ISO 50001:2018 - seminar za interne auditore sustava upravljanja I LEAD auditore
 • ISO 37001 Anti-bribery sustav upravljanja – obuka za interne auditore I trodnevni “advanced” seminar
 • ISO 27001:2013 – seminar za interne auditore I seminar za LEAD auditore na engleskom jeziku
 • GLOBALGAP/GRASP NOVA VERZIJA  – obuka za interne inspektore
 • BRC  - obuka za interne auditore
 • IFS FOOD ver 6.1 – obuka za interne auditore
 • FSSC ISO 22000 – obuka za interne auditore
 • CE označavanje
 • ISO 15614-1:2017- metode zavarivanja metalnih materijala – revizija
 • EN 1591-4:2013 - jednodnevna stručna obuka za bravare montere za rastavljive – prirubničke spojeve na opremi pod tlakom prema EN 1591-4:2013 i za sudionike u aktivnostima održavanja tamo gdje greška na rastavljivom spoju može ugroziti osoblje, postrojenja ili životnu sredinu.

Svi seminari iz naše ponude dostupni su i u „IN – HOUSE” verziji.

 Na kraju, koristimo ovu priliku kako bi smo se još jednom  zahvalili svim polaznicima, dosadašnjim i budućim, na ukazanom nam povjerenju i pozitivnim komentarima te prijedlozima za poboljšanja .

 S poštovanjem,

 

TÜV CROATIA d.o.o.

Odjel Edukacija

TÜV NORD GROUP

Jer mi činimo svijet sigurnijim

 • Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  više >
 • Edukacija, važna karika napretka
  Edukacija, važna karika napretka
  više >
 • Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  više >
 • Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  više >
 • Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  više >