Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 09/2018
 • ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  više >
 • Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  više >
 • Objavljen ISO 50001:2018
  Objavljen ISO 50001:2018
  više >
 • BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >

Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni

Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni

Na prugama RH svakodnevno je u prometu na desetine vagon cisterni koje prevoze naftu i naftne derivate. Naravno, da su u prometu i cisterne za prijevoz ukapljenog naftnog plina. Slično izgledaju, služe za prijevoz energenata, ali u praksi svi koji s njima dolaze u kontakt ipak ih različito percipiraju.

Naime, cisterne za prijevoz plina općenito su prepoznate kao oprema pod tlakom koja prevozi opasni medij i sukladno tome bolje su tretirane u smislu discipline kod manipulacije prilikom punjenja/pražnjena, općenito rukovanja i redovnosti kad su u pitanju prijelazni i periodični pregledi. Jer naprosto UNP plin prepoznat je kao medij koji zbog svoje zapaljivosti i eksplozivnosti zahtjeva najveće mjere opreza i pažnje, pa shodno tome i oprema odnosno vagon cisterne / spremnici u kojima se transportira. Nažalost kod derivatskih cisterni situacija je nešto drugačija, jer ih korisnici percipiraju manje opasnim (a realno je samo manja opasnost od eksplozije). No u praksi smo svjedoci da zbog toga možemo naići na cisterne koje su u upotrebi a da su im rokovi za prijelazni ili periodični pregled istekli. Ili se ti pregledi rade na nestručan način i od strane osoblja i institucija koje nisu osposobljene ili akreditirane za tu vrstu posla. Uglavnom se to odnosi na zemlje bivše SFRJ, a koje su u našem okruženju, te se njihove cisterne za prijevoz derivata, mogu vidjeti na granicama EU svakodnevno. Zato je cilj ovog teksta u kratkim crtama predočiti kojim pregledima podliježu vagon cisterne za prijevoz nafte i naftnih derivata i što oni uključuju. Također spomenuti ćemo kratko osoblje koje izvodi takve preglede!

Dakle, vagon cisterne za prijevoz naftnih derivata (zapaljive tekućine klase 3) prema HRN EN 12972i RID2013 podliježu periodičnim i prijelaznim pregledima definiranim u točkama 6.8.2.4.2. i 6.8.2.4.3. RID2013.

Periodični pregled takvih cisterni obavlja se svakih 8 godina.

Takav pregled uključuje:

 • Provjeru osnovne tehničke dokumentacije;
 • Vanjski i unutarnji pregled cisterne;
 • Provjeru postolja i oslonaca koji nose sam spremnik;
 • Provjeru opreme cisterne (ventili za punjenje i pražnjenje, centralni ventil, cjevovodi, ulazni otvor)
 • Tlačnu probu vodom na ispitni tlak definiran na natpisnoj pločici cisterne;
 • Ispitivanje nepropusnosti tijela (RID 6.8.2.4.3.) na tlak jednak maksimalnom radnom tlaku.

Svi nedostaci koji se uoče na tijelu i podnicama cisterne, trebaju se sanirati brušenjem i zavarivanjem, o čemu izvođač radova mora napraviti detaljan zapisnik, koji ovjerava i osoblje inspekcijskog tijela koje vrši periodični pregled.

Prijelazni pregled ili nadzor vagon cisterni za tekućine klase 3 provodi se najmanje svake četiri godine.

Pregled je definiran u RID2013 točka 6.8.2.4.3., a uključuje:

 • Provjeru osnovne dokumentacije i kontrolu vrste i termina prethodnog pregleda;
 • Ispitivanje nepropusnosti tijela cisterne i njezine opremena maksimalnom radnom tlaku;
 • Ako se za ispitivanje koristi plin, ispitni tlak je najmanje 25% maksimalnog radnog tlaka, ali ne manji od 0,2bar;
 • Provjeru opreme cisterne.

Kod spremnika opremljenih uređajima za odzračivanje i sigurnosnim uređajima koji sprečavaju prolijevanje sadržaja ako se spremnik prevrne, ispitni tlak mora biti jednak statičkom tlaku punjenja. Kod pregrađenih cisterni, ispitivanje nepropusnosti obavlja se posebno na svakom odjeljku cisterne.

Stručnjaci, djelatnici inspekcijskog tijela koje radi periodične i prijelazne nadzore, prema ADR2013 točka 6.8.2.4.5 moraju ispuniti sljedeće zahtjeve:

1. Stručnjak mora biti neovisan od stranki sudionica. Ne smije biti projektant, proizvođač, dostavljač, kupac, vlasnik, posjednik ili korisnik spremnika vagon cisterne koji se ispituje;

2. Stručnjak mora biti slobodan od gospodarskog pritiska financijske ili druge prirode na svoju procjenu. Nepristranos inspekcijskog osoblja mora biti zajamčena.

3. Stručnjak mora imati na raspolaganju potrebna sredstva koja mu omogućuju kvalitetno obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka, vezanih uz ispitivanje i inspekcijske aktivnosti. Također mora imati pristup opremi nužnoj za provedbu pojedinih ispitivanja.

Nakon provedenog periodičnog / prijelaznog nadzora na natpisnu pločicu cisterne signira se datum ispitivanja (npr. 06.14), slovo P za periodični, odnosno L za prijelazni nadzor, te žig Tijela za ocjenu sukladnosti ili inspekcijskog tijela.

Inspekcijsko tijelo izdaje certifikat o obavljenom pregledu na kojem se navodi i vrsta i datum sljedećeg nadzora sukladno RID2013.

 • Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  više >
 • Edukacija kao najvažnija karika znanja
  Edukacija kao najvažnija karika znanja
  više >
 • Usluga nadzora "treće strane"
  Usluga nadzora "treće strane"
  više >
 • Certifikacija sportske opreme
  Certifikacija sportske opreme
  više >
 • Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  više >
 • Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  više >
 • HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  više >