Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 12/2017
 • Razmjena iskustava i susret auditora – Odjela hrane
  Razmjena iskustava i susret auditora – Odjela hrane
  više >
 • FSMA: Food Safety Modernization Act – Zakon o modernizaciji sigurnosti hrane
  FSMA: Food Safety Modernization Act – Zakon o modernizaciji sigurnosti hrane
  više >
 • GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka
  GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka
  više >

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uvidjelo je davno značaj određivanja pravila ponašanja za stavljanje na hrvatsko tržište određenih kategorija proizvoda. Krajem 2003. godine donesen je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/2003), kojim je predviđeno da će u dogledno vrijeme biti usvojena cijela paleta stručnih pravilnika koji bi pokrivali određena područja. Tako je u kolovozu 2005. godine usvojen Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 135/05) koji je bio važeći od 31.03.2006. godine. Njime su jednostavne tlačne posude definirane kao serijski proizvedene zavarene posude s unutarnjim predtlakom većim od 0,5 bar, maksimalnim radnim tlakom do 30 bara i umnoškom tlaka i volumena posude ne većim od 10.000 bar x litri. Intencija zakonodavca bila je pojednostaviti obveze proizvođača / uvoznika ovakvih posuda, jer se na jednostavne tlačne posude više ne primjenjuju odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude. Nastavak cijele priče sada se svodi na novi Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.

Postupanje tijela za ocjenu sukladnosti ovisi primarno o tome  u kojoj se fazi izrade tlačne posude uključuje. Ukoliko se TOS angažira prije proizvodnje tlačne posude, ono će u suradnji s podnositeljem zahtjeva najprije definirati je li predmetna posuda u skladu s usklađenim normama ili nije. Proizvođač jednostavne posude pod tlakom koja nije sukladna usklađenim normama podnosi zahtjev za pregled tipa koji sadrži konstrukcijsku i proizvodnu dokumentaciju te obavezno prilaže i primjerak posude.

Ukoliko će predmetna tlačna posuda biti sukladna s usklađenim normama proizvođač može zatražiti ispitivanje konstrukcije i postupka ili, u drugom slučaju, pregled tipa posude.

TOS-u u tom slučaju dostavlja slijedeću dokumentaciju:

opis sredstava za proizvodnju i kontrolu,
dokument o inspekciji,
način na koji je osmislio provedbu pregleda i ispitivanja,
adresu proizvodnih i skladišnih lokacija te
datum početka proizvodnje.

 

Važno je navesti da konstrukcijska i proizvodna dokumentacija treba sadržavati slijedeće:

- sklopni crtež tipa posude,
- upute za uporabu,
- opis odabranih materijala,
- odabir postupaka zavarivanja,
- odabrane provjere  pojedinosti o posudi.

TÜV Croatia zaprimila je posljednjih 10-ak godina dosta upita za nadzor nad proizvodnjom jednostavnih tlačnih posuda. Prvi korak u takvoj suradnji je certifikacija sustava i proizvodnog pogona prema HRN EN ISO 3834. Takav pristup svodi greške u proizvodnji na minimum jer se unaprijed osigurava da zavarivači koji izvode postupke budu kvalificirani za izvedbu, a i postupci zavarivanja koji će se koristiti također kroz takav pristup budu potvrđeni kao odgovarajući. Nakon certifikacije sustava jednostavnije se po pojedinačnom upitu i želji proizvođača provodi ispitivanje konstrukcije i postupaka ili pregled tipa.

U zadnje vrijeme trend je da se sve više javljaju proizvođači jednostavnih tlačnih posuda iz zemalja u okruženju. Vjerojatno jer kroz ovakve proizvode utiru sebi put na izbirljivom europskom tržištu prema složenijim proizvodima, odnosno standardnoj opremi pod tlakom.

Hidroforske posude:

Spremnici komprimiranog zraka:

 

 

 

 

 • Sretni blagdani!!!
  Sretni blagdani!!!
  više >
 • ĐĐ Strojna obrada d.o.o. od 1995. posjeduje ISO 9001- "Bez certifikata teško do novih poslova"
  ĐĐ Strojna obrada d.o.o. od 1995. posjeduje ISO 9001- "Bez certifikata teško do novih poslova"
  više >
 • Prof.dr.sc. Ž. Kondić- "Uz TÜV Croatia od samih početaka"
  Prof.dr.sc. Ž. Kondić- "Uz TÜV Croatia od samih početaka"
  više >
 • Suradnja s TÜV Croatia d.o.o. duga 20 godina
  Suradnja s TÜV Croatia d.o.o. duga 20 godina
  više >
 • Leon Maglić- "Danas je gotovo nemoguće pronaći ozbiljnu tvrtku a da nema barem ISO 9001 certifikat"
  Leon Maglić- "Danas je gotovo nemoguće pronaći ozbiljnu tvrtku a da nema barem ISO 9001 certifikat"
  više >
 • Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.
  Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.
  više >
 • ISO 50001 u procesu promjene
  ISO 50001 u procesu promjene
  više >
 • Revidirana DASt smjernica 022 “Vruće pocinčavanje elemenata čeličnih konstrukcija”
  Revidirana DASt smjernica 022 “Vruće pocinčavanje elemenata čeličnih konstrukcija”
  više >