Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 06/2018
 • Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  više >
 • ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  više >
 • Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  više >
 • Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  više >

Certifikacija opreme za dječja igrališta

Certifikacija opreme za dječja igrališta

Sva dječja igrališta predstavljaju potencijalnu opasnost. Oprema za dječja igrališta često pokazuje znakove trošenja i habanja, bilo od hrđe, propadanja, razbijanja ili vandalizma. Neočekivani sigurnosni problemi mogu nastati s opremom za igranje na otvorenom uslijed vremenskih prilika. Iskustvo je pokazalo da mnogi nedostaci nisu lako prepoznatljivi niti odmah vidljivi. Vlasnici dječjih igrališta snose veliku odgovornost jer su odgovorni za sigurnost korisnika i moraju osigurati da njihova oprema bude sigurna i funkcionalna u svakom trenutku. Temelj za to je opća obveza zaštite od izvora rizika, što rezultira potrebom obavljanja redovitih provjera, održavanja i inspekcija. Od vitalne je važnosti uspostaviti i jamčiti operativnu sigurnost prema važećim normama i propisima za igralište i površine koje ublažavaju pad. Godišnje inspekcije od strane neovisnog inspekcijskog tijela i redoviti vizualni pregledi i testovi funkcija od strane vlasnika igrališta pomažu u postavljanju sigurnosnog standarda što znači da i vlasnici i korisnici mogu imati puno povjerenje u igralište.

Rizik za sigurnost djece, kao najugroženije skupine, moguće je znatno umanjiti ukoliko se prilikom proizvodnje opreme, projektiranja igrališta, montaže naprava te održavanjem igrališta rukovodimo relevantnim europskim normama i smjernicama koje se tiču sigurnosti (norme niza EN 1176 i EN 1177).

U TÜV Croatia razvili smo program certifikacije opreme za dječja igrališta koristeći „know how“ grupacije TÜV NORD kao i program inspekcija i godišnjih nadzora dječjih igrališta, provjeravajući usklađenost sa primjenjivim propisima i prihvaćenim normama i standardima.

Posebno napominjemo da je TÜV Croatia  jedina certifikacijska kuća u Hrvatskoj koja je akreditirana za provođenje inspekcija dječjih igrališta kao i za certifikaciju opreme za dječja igrališta prema zahtjevima normi niza EN 1176.

Inspekcija dječjih igrališta

TÜV Croatia d.o.o. provodi inspekciju dječjih igrališta postupkom koji je u skladu sa zahtjevima Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14  ) i normi niza EN 1176, prvenstveno HRN EN 1176-1:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi i ispitne metode (EN 1176-1:2008), te norme HRN EN 1176-7:2008, Oprema za igrališta i igrališna površina – 7. dio: Upute za postavljanje, nadzor, održavanje i uporabu (EN 1176-7:2008)

Postupak inspekcije provodi se u slučajevima:

 • Instalacije/montaže novog igrališta/igraonice – to je tzv. inspekcija nakon instalacije/montaže a provodi ju kvalificirani inspektor kako bi potvrdio/osigurao da je novo igralište/igraonica instalirano u skladu s uputama proizvođača te zahtjevima predmetne norme.
 • Periodično – najčešće je to godišnja inspekcija po zahtjevu naručitelja a koju provodi kvalificirani inspektor. U osnovi, provjeravaju se tragovi vandalizma, istrošenost opreme i dijelova, strukturalni problemi, sukladnost s normom, provođenje održavanja i pregleda (tjednih i mjesečnih). Periodični godišnji pregledi su temelj za dodjelu inspekcijskog znaka TÜV Croatia.
 • Postupak inspekcije provodi samostalno jedan ili zajedno više inspektora za igrališta.
 • Naručitelj mora dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i obavijesti, a naročito slijedeće:
  • upute za montažu i održavanje proizvođača opreme
  • projekt igrališta/igraonice
  • certifikate i/ili ispitna izvješća za ugrađenu opremu
  • ispitni izvještaj i/ili certifikat za podlogu u skladu s EN 1177
  • dokaze da materijali koji se koriste u igralištu i igraonici nemaju zabranjenih sastojaka (formaldehid, olovo, azbest, katransko ulje, poliklor bifenil itd)
  • izvještaje ili dokaze o provjeri statičkog opterećenja
  • informacije o označavanju u skladu s EN 1176
  • podatke o otpornosti na zapaljivost

Certifikacija opreme za dječja igrališta

Postupak certifikacije obuhvaća ocjenu sukladnosti proizvoda s primjenjivim normama i propisima i izdavanje certifikata.  Ocjena sukladnosti proizvoda temelji se na prikupljanju relevantne tehničke dokumentacije, pregledu tipa proizvoda, uvidu u proizvodni proces te provođenju funkcionalnih i laboratorijskih ispitivanja u skladu sa zahtjevima primjenjivih normi i  propisa (Norme niza EN 1176 i EN1177, Direktiva o općoj sigurnosti)

Ocjena sukladnosti proizvoda provodi se na uzorku tipa opreme. Za svaki tip opreme koja se certificira pregled i eventualna ispitivanja  provode se na minimalno jednom uzorku. Ukoliko postoji više vrsta modela istog tipa opreme pregled i eventualna ispitivanja  provode se na najmanje jednom uzorku na pet modela. Uzorak izuzima osoblje certifikacijskog tijela.

U svrhu osiguranja stalne kvalitete proizvoda certifikacijsko tijelo provodi provjere proizvodnje u smislu najavljenog i nenajavljenog posjeta, na teret klijenta ili vlasnika certifikata.

 • GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  više >
 • Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  više >
 • ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  više >
 • APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  više >
 • Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  više >
 • Certifikacija opreme za dječja igrališta
  Certifikacija opreme za dječja igrališta
  više >
 • Kriogene posude i ispitivanja istih
  Kriogene posude i ispitivanja istih
  više >