Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 06/2018
 • Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  Nova verzija IFS Food 6.1. obavezna od 1. srpnja 2018.
  više >
 • ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - vrijeme tranzicije je započelo
  više >
 • Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  Bespovratna sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
  više >
 • Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  Novi nacrt ISO 50001 norme za upravljanje energijom
  više >

Kriogene posude i ispitivanja istih

Kriogene posude i ispitivanja istih

PED (Pressure Equipment Directive) pokriva samo projektiranje, proizvodnju i stavljanje nove opreme na tržište. PED ne specificira zahtjeve pregledavanja opreme u eksploataciji.

Rezultat toga je da propisi ili Pravilnici unutar različitih zemalja EU, definiraju različite dinamike periodičkih pregleda kao i vrstu pregleda za identičnu opremu.

 

 

Kriogene posude:

Posude koje se izrađuju u kapacitetu manjem od 400 000 L.

Unutarnja strana posude u kojoj se nalazi plinovi u tekućoj fazi, ustvari su dijelovi posude radi kojih oprema i pripada u Opremu pod tlakom i kao takva se i projektira, uzimajući u obzir unutarnji tlak. Vakuum s vanjske strane plašta i niske temperature specifične su za ovu vrstu opreme.

Vanjski plašt posude obavija posudu u svrhu izoliranja unutarnjeg plašta posude. Izrađuje se od ugljičnog čelika i sadrži vakuum i kao takav nije sam po sebi tlačni dio posude. Posude koje su obavijene plaštom u vakuumu nazivaju se Vakumski izolirane kriogene posude.

Statičke vakuumske kriogene posude pripadaju pod normu EN 13458-3, koja pokriva periodička ispitivanja. Treći dio Norme EN 13458, spominje se u dijelu En 13458-2 koji je harmonizirani standard za PED regulativu. Stoga se preporuča da se ova oprema i pregledava prema EN 13458-3.

 

U sljedećoj tablici može se vidjeti dinamika pregleda kriogenih posuda u pojedinim zemljama.

Podatci iz tablice su iz 2003. god.

Zemlja

Vanjski Pregled

Unutarnji pregled

Pokus tlakom

Austrija

Svake 4 god.

/

Test nepropusnosti sakih 12 god.

Belgija

N₂: svakih 5 god.

O₂: svakih 6 god.

/

Funkc. Provjera sig. Ventila svake 3 god.

Francuska

Svakih 40  mj.

/

/

Njemačka

Samo u slučaju sanacije

Samo u slučaju sanacije

Samo u slučaju sanacije

Italija

Svake godine – provjera sig. ventila

/

Svakih 10 god. (pneumatska proba na 1.1xPS, funkcionalna provjera sig. ventila i vakuum proba u trajanju od 3 h.

Nizozemska

Svakih 6 god.

/

Funkc. provjera sig. ventila svake 4 god.

Švedska

/

/

/

Švicarska

Svake 2 god.

/

/

Norveška

/

/

/

Španjolska

/

/

Test nepropusnosti na PS i provjera sigurnosnih ventila, svakih 5 god.

Pneumatska proba PSx1.1, svakih 15 god.

Konstrukcija kriogenih posuda je malo specifičnija nego standarda oprema pod tlakom. Svi priključci i dijelovi posude su zavareni ili lemljeni. Zbog mogućnosti curenja, nema predviđenih prirubničkih i vijčanih spojeva. Bilo kakvo curenje medija moglo bi uzrokovati veliku štetu na izolaciji koja bi u tom slučaju imala za posljedicu drastično smanjenje svojih projektiranih vrijednosti i svoje prvobitne funkcije. Ujedno je to jedan od razloga zašto ove posude nemaju projektirane inspekcijske otvore i kao takve su prihvaćene od svih Tijela za ocjenu sukladnosti.

Utjecaj korozije na unutarnji plašt posude nije značajan jer kriogeni fluid nije pogodan za koroziju. Negativni utjecaji za koroziju kod spornih medija na unutrašnjoj stijenki plašta su suhoća, čistoća i posebice niska temperatura, pri kojoj korozija ne egzistira. Vanjska stijenka plašta kriogene posude nalazi se u vakuumu koji je također nepogodan za stvaranje i propagaciju korozijske aktivnosti.

Čistoća medija je također utjecajan faktor prilikom izrade, konstruiranja, ali i kod ispitivanja ove vrste tlačne opreme. Zahtjevi za čistoću posebice se moraju uzeti u obzir prilikom ispitivanja s plinom kao ispitnim medijem. Otvaranje kriogenih posuda radi ispitivanja moglo bi više naštetiti nego doprinijeti, s obzirom na rizik kontaminacije.

Ispitivanja tlačnom probom svakako ističu pneumatsku probu ispred hidrostatske. Hidrostatska proba imala bi negativne posljedice na opremu radi zaostale vlage nakon testiranja koja bi napravila veliku štetu na sitnijim priključcima, ventilima i drugoj opremi.

Mehanizmi koji bi mogli naštetiti ovoj vrsti opreme su:

Korozija – Nema značajnog utjecaja

Zamor materijala – Oprema nije izložena velikom cikličkom opterećenju koje bi loše utjecalo na mehanička svojstva opreme u eksploataciji

Erozija – Nema prisutne opasnosti na ovom tipu opreme.

Ono na što najviše trebamo obratiti pažnju prilikom svakog periodičkog pregleda kriogenih posuda je sigurnosna oprema.

Prilikom pregleda sigurnosnog ventila moguće je provesti vizualni pregled, funkcionalni pregled povećanjem radnog tlaka, kao i kompletna provjera sigurnosnog ventila na način da se isti skine i da mu se provjere svi funkcionalni dijelovi.

Vizualni pregled uključuje provjeru curenja, koja se manifestira kroz stvaranje leda na površini opreme, provjeru korozijskih i mehaničkih oštećenja, kao i provjeru servisnih aktivnosti na sigurnosnoj opremi, uz prilaganje adekvatnog zapisnika o provjeri od za to osposobljenog osoblja.

Funkcionalno ispitivanje sigurnosnog ventila najvjerodostojnije je provjeriti na način da se povisi vrijednost tlaka na postavnu vrijednost sigurnosnog ventila i utvrdi se početak otvaranja istog.

Takozvani „Bench test“, je test kojim u potpunosti provjeravamo sve dijelove sigurnosne opreme, na način da istu skinemo sa spremnika, rastavimo i provjerimo u za to predviđenim uvjetima. Da bi se ova metoda mogla izvesti, potreban je razdjelni ventil koji na sebi ima dva sigurnosna ventila i na taj način nam omogućava da je jedan uvijek u funkciji na posudi, dok drugog možemo skinuti i provjeriti.

Kao zaključak, za periodičko ispitivanje ove vrste opreme, možemo konstatirati da su mehanizmi koji bi mogli ugroziti ovu opremu, gotovo ne prisutni i da iz dosadašnjih iskustava, ova oprema nema značajnih ekscesnih primjera u eksploataciji. Ono na što svakako moramo obratiti pažnju je sigurnosna oprema i njena funkcionalnost. Ukoliko je oprema izuzeta iz rada zbog određenih popravak i sanacija, tada se svakako preporuča pregled na opremi od za to kvalificiranog osoblja.

 • GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  GDPR: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
  više >
 • Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  Održan prvi seminar za interne auditore prema zahtjevima standarda IFS FOOD ver. 6.1 u Bosni i Hercegovini.
  više >
 • ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  ALFE-MI d.o.o. Živnice, prva organizacija u BIH certificirana prema ISO 45001:2018, Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  više >
 • APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  APICURA - Uvođenje GDPR-a u visokorizične sektore
  više >
 • Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  Stručni seminar s posebnim naglaskom na novo izdanje standarda za kvalifikaciju postupaka zavarivanja DIN EN ISO 15614-1:2017
  više >
 • Certifikacija opreme za dječja igrališta
  Certifikacija opreme za dječja igrališta
  više >
 • Kriogene posude i ispitivanja istih
  Kriogene posude i ispitivanja istih
  više >