Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 09/2018
 • ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  ENplus certifikacija – TÜV Croatia d.o.o. u suradnji s TÜV NORD Czech s.r.o.
  više >
 • Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  Važnost certifikacije proizvođača prema ISO 3834
  više >
 • Objavljen ISO 50001:2018
  Objavljen ISO 50001:2018
  više >
 • BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >

Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“

Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“

U 2014 g. ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o. počeo je na hrvatskom tržištu ugovarati kogeneracijska postrojenja po vlastitom projektu i sistemu „Ključ u ruke“.

Tlačni dio sastoji se od vodocjevnog kotla (HRN EN 12952), eksternih cjevovoda (HRN EN 13480) i posuda (HRN EN 13445),s tim da kategorije II, III i IV podliježu nadzoru Tijela za ocjenu sukladnosti prema Pravilniku o tlačnoj opremi NN 79/2016 odnosno Direktivi 2014/68/EU.

TÜV Croatia d.o.o. kao Tijelo za ocjenu sukladnosti (TOS) je bilo angažirano na slijedećim projektima:

 

 

 

 

Projekt 26.0212 Slavonija DI

Parni kotao s loženjem na drvu biomasu-  izrada 2014 g./2015 g.

Osnovne karakteristike:

-          Normalni kapacitet kotla:                                   33,0 t/h

-          Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla:              60,0 bara

-          Temperatura pregrijane pare na izlazu iz kotla:    460 °C  

Postrojenje je nadzirano prema modulu G, a projekt od strane TOS-a je završen sa IV/2015 g. ispostavom odgovarajućih certifikata.

 

Projekt 26.0240 Glina

Parni kotao s loženjem na drvu biomasu-  izrada 2016 g./2017 g.

Osnovne karakteristike:

-          Normalni kapacitet kotla:                                   26,4 t/h

-          Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla:              72,0 bara

-          Temperatura pregrijane pare na izlazu iz kotla:    480 °C  

Postrojenje je nadzirano prema modulu G, a projekt od strane TOS-a je završen sa VI/2017 g. ispostavom odgovarajućih certifikata.

 

Projekt 26.0242 Hrast Đakovo

Parni kotao s loženjem na drvu biomasu-  izrada 2017 g./2018 g.

Osnovne karakteristike:

-          Normalni kapacitet kotla:                                   21,7 t/h

-          Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla:              55,0 bara

-          Temperatura pregrijane pare na izlazu iz kotla:    455 °C  

Postrojenje je nadzirano prema modulu G, a projekt od strane TOS-a je završen sa III/2018 g. ispostavom odgovarajućih certifikata.

 

Projekt 26.0249 Slatina

Parni kotao s loženjem na drvu biomasu-  izrada 2017 g./2018 g.

Osnovne karakteristike:

-          Normalni kapacitet kotla:                                   23,1 t/h

-          Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla:              72,0 bara

-          Temperatura pregrijane pare na izlazu iz kotla:    485 °C  

Postrojenje je nadzirano prema modulu H1, a projekt od strane TOS-a je završen sa VIII/2018 g. ispostavom odgovarajućih certifikata.

 

Novo ugovoreni projekti:

Projekt 26.0254 Županja

Parni kotao s loženjem na drvu biomasu/pelete suncokretove ljuske-  planirani završetak XI/2018 g.

Osnovne karakteristike:

-          Normalni kapacitet kotla:                                   22,6 t/h

-          Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla:              72,0 bara

-          Temperatura pregrijane pare na izlazu iz kotla:    485 °C  

Postrojenje će biti nadzirano prema modulu H1.

 

Projekt 26.0246 Virovitica

Parni kotao s loženjem na drvu biomasu-  planirani završetak I/2019 g.

Osnovne karakteristike:

-          Normalni kapacitet kotla:                                  16,05 t/h

-          Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla:              60,0 bara

-          Temperatura pregrijane pare na izlazu iz kotla:    480 °C  

Postrojenje će biti nadzirano prema modulu H1.

U najavi je još nekoliko projekata kogeneracijskih postrojenja za period 2019 g./2020 g.

 • Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  Periodični i prijelazni nadzori vagon cisterni
  više >
 • Edukacija kao najvažnija karika znanja
  Edukacija kao najvažnija karika znanja
  više >
 • Usluga nadzora "treće strane"
  Usluga nadzora "treće strane"
  više >
 • Certifikacija sportske opreme
  Certifikacija sportske opreme
  više >
 • Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  Poduzeće "Kristal" s više certifikata suvereno u svojoj branši
  više >
 • Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  Serijal kogeneracijskih postrojenja loženih na biomasu proizvedenih i montiranih od strane „ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o.“
  više >
 • HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  HRN EN 1591-4 – norma za sigurniju i čišću budućnost!
  više >