Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 12/2019
 • ISO 22301: 2012 Društvena sigurnost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi
  ISO 22301: 2012 Društvena sigurnost - Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi
  više >
 • FSSC: 22000 ver. 5
  FSSC: 22000 ver. 5
  više >
 • Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.
  Inspekcija (uzorkovanje i kontrola) peleta po EN normi.
  više >

Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu

Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu

TÜV Croatia d.o.o. angažirana je kao Tijelo za ocjenu sukladnosti od strane ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o. na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu, a obuhvat nadzora se sastoji od vodocjevnog kotla (HRN EN 12952), eksternih cjevovoda (HRN EN 13480) i posuda (HRN EN 13445), s tim da kategorije II, III i IV tlačne opreme podliježu nadzoru Tijela za ocjenu sukladnosti prema Pravilniku o tlačnoj opremi NN 79/2016 odnosno Direktivi 2014/68/EU.

Projekt broj 26.0259 Karlovac je kogeneracijsko postrojenje s loženjem na drvu biomasu, maksimalne električne  snage od 5,7 MWe i maksimalne toplinske snage od 10  MWt.

 

Investitor:                                                 

BE-TO Karlovac d.o.o.                             

Oranice 11                                             

HR- 10 000 Zagreb                                  

Proizvođač:

Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o.

Dr. Mile Budaka 1

HR- 35 000 Slavonski Brod

 

Osnovne karakteristike:

 

Maksimalni radni tlak (PS):    84,0 bar

Produkcija pregrijane pare:    28,5 t/h

Maksimalni trajni kapacitet kotla:    30,0 t/h

Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla:    71,0 bar

Maksimalna dozvoljena temperatura:    483 °C 

Temperatura napojne vode:    105 °C

Tvorničkog broj:    1637

 

Postrojenje se nadzire prema modulu H1 za norme HRN EN 12952 i HRN EN 13480, a po modulu G se nadzor vrši za normu HRN EN 13445.

 

Pogled na BE-TO postrojenje (u izgradnji):

izvana                                                                                         

 

iznutra                                                                      

 

Tlačna proba je provedena u skladu s propisanom procedurom 28.11.2019.

Tlačna probom je obuhvaćen opseg prema normi HRN EN 12952 i to:

-          ekonomajzer (ECO)

-          pregrijači pare

-          cijevne zmije (zavjese)

-          membranski zidovi

-          interni cjevovodi kotla.

 

Ispitni tlak je bio 127,2 bar,  ispitno sredstvo je bila voda, a držano je na ispitnom tlaku 30 min.                                                                                     

Sve je kontrolirano s dva umjerena manometra. Vizualni pregled je obavljen pri tlaku od 84,0 bar.

Nisu uočene nikakve deformacije niti propuštanja na kotlu, te je s time tlačna proba uspješno provedena i na zakovice natpisne pločice je udarena signatura TPC-1. 

                                                                              

Bubanj kotla (mjesto postavljanja natpisne pločice)         

 

Natpisna pločica:                                                                                                   

                                            

  

I na kraju „ekipa“ ĐĐ TEP-a i investitora koja je učestvovala na tlačnoj probi.

 

 

 • Edukacija, temelj uspjeha!
  Edukacija, temelj uspjeha!
  više >
 • Održavanje vagona d.o.o.
  Održavanje vagona d.o.o.
  više >
 • Susret auditora - razmjena iskustva – Odjel hrane
  Susret auditora - razmjena iskustva – Odjel hrane
  više >
 • Nagrada za životno dijelo Hrvatskog društva za kvalitetu g. Goranu Kliškiću
  Nagrada za životno dijelo Hrvatskog društva za kvalitetu g. Goranu Kliškiću
  više >
 • Proširenje inspekcije sigurnosnih ventila
  Proširenje inspekcije sigurnosnih ventila
  više >
 • Procjena i pregled rabljenih rent a car vozila
  Procjena i pregled rabljenih rent a car vozila
  više >
 • Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu
  Tlačna proba parnog kotla na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu
  više >