Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 12/2020
 • 2021. godina - godina novih izazova
  2021. godina - godina novih izazova
  više >
 • Cyber sigurnost u doba koronavirusa
  Cyber sigurnost u doba koronavirusa
  više >
 • Evo koje dvije norme morate tranzitirati tijekom 2021. godine!
  Evo koje dvije norme morate tranzitirati tijekom 2021. godine!
  više >

Kogeneracijsko postrojenje ĐĐ Termoenergetska postrojenja u 2020. godini

Kogeneracijsko postrojenje ĐĐ Termoenergetska postrojenja u 2020. godini

I u ovoj godini nastavljeno je angažiranje TÜV Croatia d.o.o. kao Tijelo za ocjenu sukladnosti od strane ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o. na kogeneracijskim postrojenjima s loženjem na drvnu biomasu, a obuhvat nadzora se sastoji od vodocjevnog kotla (HRN EN 12952) i eksternih cjevovoda (HRN EN 13480) prema modulu H1, te posuda (HRN EN 13445) prema modulu G, s tim da kategorije II, III i IV tlačne opreme podliježu nadzoru Tijela za ocjenu sukladnosti prema Pravilniku o tlačnoj opremi NN 79/2016 odnosno Direktivi 2014/68/EU.

U ovoj godini ugovoreni su nadzori na kogeneracijskim postrojenjima 26.0261 BE-TO Brinje i 26.0264 Energana Gospić 1.

 

Osnovne tehničke karakteristike BE-TO Brinje d.o.o. proizvodni broja 26.0261:

- Maksimalni radni tlak (PS): 84,0 bar

- Maksimalni trajni kapacitet kotla: 30,0 t/h

- Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla: 71,0 bar

- Maksimalna dozvoljena temperatura: 480 °C

- Tvorničkog broj: 1700

 

Pogled na BE-TO postrojenje:

 

Izvana :                                                          Iznutra:

 

Natpisna pločica:

 

Tlačna proba kotla (generatora pare) je provedena u skladu s napisanom procedurom 12.11.2020,a ispitni tak je bio 127,2 bar.2/2

 

Osnovne tehničke karakteristike Energana Gospić1 d.o.o.proizvodni broja 26.0264:

- Maksimalni radni tlak (PS): 81,0 bar

- Maksimalni trajni kapacitet kotla: 26,64 t/h

- Tlak pregrijane pare na izlasku iz kotla: 65,0 bar

- Maksimalna dozvoljena temperatura: 480 °C

- Tvorničkog broj: 1693

 

Bubanj kotla (mjesto postavljanja natpisne pločice):

Natpisna pločica:                                 

Pogled na Liku sa kotla:                   "Ekipakoja je nazočila tlačnoj probi.

 

Tlačna proba kotla (generatora pare) je provedena u skladu s napisanom procedurom 09.10.2020,a ispitni tak je bio 123,0 b

 • Razvoj industrijske radiografije- računalna radiografija
  Razvoj industrijske radiografije- računalna radiografija
  više >
 • Edukacija u 2021. godini
  Edukacija u 2021. godini
  više >
 • Predstavljamo našeg klijenta- Magel d.o.o.
  Predstavljamo našeg klijenta- Magel d.o.o.
  više >
 • Kogeneracijsko postrojenje ĐĐ Termoenergetska postrojenja u 2020. godini
  Kogeneracijsko postrojenje ĐĐ Termoenergetska postrojenja u 2020. godini
  više >
 • S H2@TNG do energetskog prijelaza
  S H2@TNG do energetskog prijelaza
  više >