Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 04/2019
 • HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  HEP-Operator distribucijskog sustava uveo sustav upravljanja energijom ISO 50001
  više >
 • Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  Analiza rizika za proizvođače ambalažnog materijala za hranu
  više >
 • Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  Od 1. veljače 2019. nova verzija norme BRC Global Standard for Food Safety, verzija 8
  više >
 • Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  Certifikacijsko tijelo za Costco odobrenje
  više >
 • Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture
  više >
Tehnička inspekcija

Prvi službeni kongres i izložba energetike u Hrvatskoj u kojemu je sudjelovalo 17 afričkih i bliskoistočnih država te 5 akreditiranih veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. Kongres pod nazivom „Implementation of Modern Technologies in Maintenance of Thermal / Natural Gas Power Plants and Wind Farms“ trajao je 5 dana i održao se u Šibeniku. Organizator kongresa je hrvatska tvrtka Industrieservice d.o.o. Šibenik u suradnji s njemačkim poduzećem IDS GmbH.

 Na naše zadovoljstvo i čast TÜV CROATIA d.o.o. je bila jedan od partnera u lansiranju i održavanju ovog važnog projekta. Svakako osnovni cilj ovog kongresa je ulazak na tržište MEA teritorija zajedno s mrežom partnera. Posebni cilj ovog kongresa je kroz da kroz paketni pristup u energetici moguće otvoriti važna tržišta van Europske Unije.

 

Paketni pristup podrazumijeva tzv. „one stop shopping for end user“  odnosno „turn key solution“ i u njemu se nalazi :

 • remont i dijagnostika turbina i generatora
 • QA- QC u zavarivanju
 • automatizaciju i instrumentizaciju
 • usavršavanje kadrova u energetici (cjevarija, bravarija, zavarivanje, toplinska obrada)
 • projektiranje - „pen and paper works“
 • radničku proizvodnju po postojećim regulativama
 • mrežu on the site audita s ciljem da se ponudi aplikativno rješenje za krajnjeg korisnika
 • „wind farm efficiency“ i radionička proizvodnja vjetrostupova

Tijekom održavanja kongresa napravljen je i obilazak proizvodnog pogona poduzeća IDS Šibenik gdje je naglasak stavljen na demonstraciju kvalitete zavarivačkih radova i stečenog „ know  how“ znanja koji se temelji na 40 godina tradicije i iskustva.

Poduzeće TÜV CROATIA d.o.o. je sudjelovanjem kao partner na kongresu željelo predstaviti kvalitetu naših suradnika i zaposlenika u području zavarivanja i stečenog znanja i mogućnost otvaranja tržištu Azije i Bliskog istoka.

Ideja za temu članka proizašla je iz učestalih upita koje u posljednje vrijeme dobivamo prilikom zahtjeva za odobrenje konstrukcije stabilne tlačne opreme, a koja se odnose na mogućnosti i uvjete označavanje opreme pod tlakom proizvedene od strane naših klijenata za kupce koji su također proizvođači tlačne opreme.

Veliki europski proizvođači tlačne opreme primorani su što zbog manjih troškova proizvodnje, popunjenosti kapaciteta svojih pogona ili drugih objektivnih razloga podugovarati proizvodnju kod „manjih“ proizvođača, a nakon čega stavljaju proizvod na tržište Europske unije pod svojim imenom (brandom). Iako od ovakvog načina suradnje između dva proizvođača najviše koristi imaju veliki proizvođači, manji proizvođači opreme pod tlakom koji se tek probijaju na tržište Europske unije ovakvim načinom suradnje mogu ponajprije prezentirati kvalitetu svojih proizvoda te si u konačnici otvoriti vrata da možda u budućnosti direktno plasiraju svoj proizvod na spomenuto tržište, a koji će nositi njihovo ime, bez posrednika.

Koncept koji dopušta drugom proizvođaču da na tržište stavi proizvod pod svojim imenom, a da je za isti proizvod već provedena ocjena sukladnosti i koji je proizveden prema PED direktivi 2014/68/EU od strane originalnog proizvođača („original equipment manufacturer“; u daljnjem tekstu OEM) zove se „own brand labelling“. Navedeni koncept spominje se u preporuci ili smjernici CABF-R-016 rev3 sastavljenoj i odobrenoj od strane „Conformity Assessment Body Forum PED/SPV“, tzv. CABF-a. Stavljanje na tržište takvog proizvoda pod imenom drugog proizvođača („own brand labeller“; u daljnjem tekstu OBL), OBL postaje proizvođač opreme pod tlakom u smislu PED-a, te na sebe preuzima sve obveze proizvođača navedene u članku 6 direktive 2014/68/EU.

Definicija proizvođača koju prepoznaje direktiva 2014/68/EU nalazi se u članku 2 (18). Ista definicija proizvođača navedena je i u poglavlju 3.1 dokumenta „Blue Guide - on the implementation of EU product rules”. Direktiva 2014/68/EU jasno ukazuje da može postojati samo jedan proizvođač opreme pod tlakom koji je odgovoran za projektiranje, proizvodnju i ocjenu sukladnosti.

Kako bi koncept „own brand labelling“ bio ostvariv moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

 • Pisani dogovor ili ugovor između dvije strane kako bi se osiguralo da su obje strane svjesne svih zakonskih obveza i garancija u vezi sigurnosti i mogućih komercijalnih problema poput krivotvorenja.
 • Proizvođač koji na tržište stavlja opremu pod tlakom treba provesti ocjenu sukladnosti prema odgovarajućem modulu kako nalaže članak 14 iz 2014/68/EU, te angažirati usluge tijela za ocjenu sukladnosti gdje je to primjenjivo. Broj tijela za ocjenu sukladnosti treba biti navedeno uz CE znak na natpisnoj pločici.
 • Tijelo za ocjenu sukladnosti čiji je broj naveden na tlačnoj opremi koja će se staviti na tržište preuzima punu odgovornost za postupak ocjene sukladnosti primijenjen za predmetnu opremu, uzimajući u obzir sve zapise predhodno provedenih ili provedene ocjene sukladnosti od nekog drugog tijela.
 • Proizvođač koji će staviti opremu pod tlakom na tržište mora na zahtjev tijela za nadzor tržišta dati na uvid tehničku dokumentaciju ili angažirati ovlaštenog predstavnika (članak 7 iz 2014/68/EU) za istu zadaću.

Sama promjena naziva proizvođača na označenoj opremi, a koja je ranije odobrena kod originalnog proizvođača („original equipment manufacturer“ - OEM) nije dovoljna kako bi se dokazala sukladnost s direktivom 2014/68/EU. Osoba ili subjekt („own brand labeller“ - OBL) koji stavlja proizvod na tržište treba moći dokazati sukladnost s navedenom direktivom. Stavljanjem svoga branda/imena na posudu putem trajno vezane natpisne pločice koja ima CE znak i pripadajući broj tijela za ocjenu sukladnosti, „own brand labeller – OBL“ preuzima na sebe sve zakonske obveze proizvođača definirane u direktivi 2014/68/EU. Na natpisnoj pločici može biti naveden samo jedan proizvođač, bilo da je riječ o originalnom proizvođaču (OEM) ili kupcu/drugom proizvođaču (OBL).

U slučaju da kupac želi ime svoga branda na posudi bez preuzimanja odgovornosti proizvođača, isto je moguće napraviti putem druge oznake ili dodatne natpisne pločice (na nekom drugom mjestu na opremi), ali ne na natpisnoj pločici originalnog proizvođača gdje se nalazi CE znak i broj tijela za ocjenu sukladnosti.

 • Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  Kako stati na kraj korupciji i odljevu radnika
  više >
 • Edukacija, važna karika napretka
  Edukacija, važna karika napretka
  više >
 • Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  Geotermalna elektrana Velika 1 (GTE Velika 1)
  više >
 • Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  Kongres energetike-„Implementation of Modern Technolois in Maintaince of Thermal/ Natural Gas Power Plants and Wind Farms“
  više >
 • Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  Označavanje opreme pod tlakom imenom kupca na natpisnoj pločici (Own brand labelling)
  više >