Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 09/2019
 • Certifikacija drvne sječke prema prvoj međunarodnoj certifikacijskoj shemi GoodChips®
  Certifikacija drvne sječke prema prvoj međunarodnoj certifikacijskoj shemi GoodChips®
  više >
 • Kvaliteta i sigurnost u turizmu
  Kvaliteta i sigurnost u turizmu
  više >
 • Novosti u IFS Food standardu - IFS Food ver. 7.0
  Novosti u IFS Food standardu - IFS Food ver. 7.0
  više >
 • Nova verzija norme - GLOBALG.A.P. IFA verzija 5.2
  Nova verzija norme - GLOBALG.A.P. IFA verzija 5.2
  više >
Tehnička inspekcija

Definicija periodičkog pregleda:

„Periodični pregled je aktivnost koja se provodi u određenim intervalima, kao što su ispitivanje i/ili mjerenje karakteristika posude pod tlakom i njihovo uspoređivanje sa specificiranim zahtjevima regulative“.

U sklopu ukupne ponude distributera UNP-a na HR tržištu od 2009. godine se nalaze i kompozitne boce. Nakon 10 godina uporabe istih, važeća regulativa propisuje periodički pregled.

 

Konstrukcija kompozitne boce se sastoji od 3 dijela:

1. Bešavna polimerna obloga (košuljica) za zadržavanje plina (plinska barijera)

(HDPE - Polietilen visoke gustoće)

 

2. Struktura vlakana koja zadržava tlak i sprječava pucanje boce u ekstremnim uvjetima.

(Staklena vlakna)

 

3. Integrirano vanjsko kućište koje štiti ventil i bocu.

(HDPE - Polietilen visoke gustoće)

 

Dok su kriteriji prihvatljivosti za standardnu čeličnu bocu za UNP općepoznati i rezultat su dugogodišnjeg iskustva, pristup periodičkom pregledu kompozitnih boca doveo je i do razvoja alternativnih metoda pregleda. (norma za provođenje periodičkog pregleda je HRN EN 16728:2016).

Distributeri (vlasnici) boca za UNP su zajedno s inspekcijskim tijelom pristupili pripremi.

Tijekom provođenja preliminarnih ispitivanja utvrđena je potreba za prilagodbom postojeće opreme u ispitnim stanicama koje su izvorno namijenjene za pripremu i ispitivanje čeličnih boca za UNP:

 • Rampa za hidraulično ispitivanje koja koristi silu tlaka za ostvarivanje nepropusnosti između boce i sustava, nije se mogla upotrijebiti jer čvrstoća kompozitne boce na savijanje je višestruko niža nego čelične boce.
 • Izvori svjetlosti za vizualni pregled kompozitne boce tražili su drugačiji pristup jer se nepravilnosti (npr. pukotine) mogu akumulirati unutar HDPE. U nekim slučajevima je prirodni izvor svjetlosti (sunce) bio ispravan izbor za unutarnji pregled boce.
 • Kriteriji odbijanja za mehanička i toplinska oštećenja boca / zaštitnog kućišta moraju biti barem oni koje je propisao proizvođač, uzimajući u obzir projektne uvjete boce: vrsta kućišta, vrstu vlakna i sastava smole.
 • Utiskivanje (postavljanje) oznaka propisanih regulativom će se izvoditi na drugačiji način obzirom na razliku čvrstoća kompozitne i čelične boce. Klasično utiskivanje čeličnim žigom na stjenku kompozitne boce je zabranjeno.

Kao jedan od zanimljivijih rezultata preliminarnih ispitivanja je čvrstoća kompozitne boce.

Standardna čelična boca za UNP tijekom ispitivanja na rasprskavanje pucala je između 100 i 110 bara (zahtjev norme je minimalno 67,5 bara).

Istovremeno tlak rasprskavanja za kompozitnu bocu je bio između 160 i 165 bara.

 

U sljedećem periodu distributeri plinova (vlasnici boca) će krenuti s pripremo boca za redovito periodičko ispitivanje uvažavajući dosadašnja iskustva, preliminarna ispitivanja kao i zahtjeve propisane važećom regulativom

Ispunjenjem svih zahtjeva važeće regulative kod periodičkog pregleda kompozitnih boca, osigurati će se za sljedeći propisani period, minimalna sigurnost ljudi, okoliša i materijalnih dobara.

 

Vlasnicima i proizvođačima opreme pod tlakom opće je poznato da je TÜV Croatia d.o.o. dugi niz godina akreditirana kao inspekcijsko tijelo tipa A.

Od ove, 2019. godine, Uprava tvrtke odlučila je krenuti u proširenje područja akreditacije, konkretno, akreditiranje za poslove „Inspekcije sigurnosnih ventila u uporabi“, a koji u osnovi podrazumijevaju Ispitivanje, podešavanje i servisiranje sigurnosnih ventila.

Postupak ispitivanja / inspekcije sigurnosnih ventila u uporabi, opisan je u Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom u Dodatku VI (Narodne novine  br. 27/2017).

Takva odluka bila je i očekivana, odnosno nametnulo ju je samo tržište, koje čine korisnici i vlasnici opreme pod tlakom.

Kako TÜV Croatia d.o.o. od 2017. godine djeluje na prostoru RH kao Inspekcijsko Tijelo tipa A za periodičke preglede opreme pod tlakom (prvi pregled, vanjski pregled, unutarnji pregled, pokus tlakom, izvanredni pregled i pregled prije ponovljenog puštanja u rad), kod svih navedenih pregleda nameće se kao neizostavna obveza kontrole podešenosti sigurnosnih ventila.

Zakonska obveza u RH je da se sigurnosni ventili ispituju i podešavaju svake dvije godine.

Upravo zbog toga bili smo limitirani uslugom treće strane, odnosno da bi napravili vanjski pregled opreme pod tlakom, inspektori su morali do sada, prilagođavati se i čekati na slobodne termine neke od akreditiranih kuća za Ispitivanje sigurnosnih ventila, čije smo potvrde o ispitivanju i podešavanju morali imati prije samog izlaska na teren.

To je uveliko otežavalo planiranje termina i izazivalo negodovanje od strane krajnjih korisnika / vlasnika opreme pod tlakom, jer praktično, nisu mogli cijeli posao dogovoriti s TÜV Croatia d.o.o.

Zbog svega navedenog donešena je već spomenuta odluka o pokretanju postupka proširenja akreditacije i na područje Inspekcije sigurnosnih ventila.

Sam akreditacijski audit i witness audit obavljeni su uspješno u ožujku i travnju 2019. godine, te je dobiveno pozitivno mišljenje vezano za osposobljenost osoblja, predstavljene procedure i predočenu opremu koju TÜV Croatia d.o.o. ima na raspolaganju.

Ovoga trenutka, prema informacijama kojima tvrtka raspolaže, čeka se i formalna odluka akreditacijskog vijeća, te samo izdavanje potvrde o akreditaciji u prvoj polovini mjeseca rujna  09./2019. godine.

Sam način kretanja u tako zahtjevan posao obavljen je na način da je potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji s našim dugogodišnjim klijentom i partnerom, tvrtkom Messer Croatia plin d.o.o. (dalje MCP) iz Zaprešića.

Radi se o renomiranoj tvrtci koja je vodeći proizvođač i distributer svih tehničkih plinova na teritoriju RH, kao i u okruženju s kojom TÜV Croatia d.o.o. uspješno surađuje na više područja već više od deset godina. Kao takova, MCP, posjeduje veliku količinu opreme pod tlakom u svojim pogonima i punionicama, te osobito kod svojih klijenata u vidu instaliranih kriogenih spremnika ukapljenog kisika, dušika, argona i drugih plinova. Svi ti spremnici imaju na sebi 2 / 4 ili više sigurnosnih ventila, što u konačnici čini veliki broj koji je potrebno ispitivati, a zbog čega je MCP d.o.o. logično i zainteresirana da smanji troškove podešavanja od strane trećih/vanjskih izvođača, na koje su do sada bili prinuđeni.

Temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji, ugovorne strane međusobno će surađivati na način  što će jedna drugoj ustupati potreban prostor, opremu i svoje usluge u obavljanju ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila. Ovisno o zahtjevima za izvršenje određenog posla, ugovorne strane mogu ugovoriti zajednički nastup na poslovima koje će provoditi timovi sastavljeni od djelatnika obje ugovorne strane. Djelatnici MCP-a koji će raditi prema procedurama i uputama TÜV-a na ispitivanju i podešavanju ventila, obuhvaćeni su godišnjim planom osposobljavanja TÜV-a.

 

Za početak, područje ispitivanja predviđeno je u području od 0,75-60bar s mogućnošću kako kod stacionarnog ispitivanja, tako i kod ispitivanju na terenu kod korisnika opreme (kombi vozilo).

Trenutno je u nabavi i oprema za ispitivanja do 450 bar, te je plan da se područje ispitivanja proširi već kod idućeg audita od strane HAA.

 

Sami pojmovi / definicije koje se koriste kod ispitivanja i podešavanja ventila su sljedeći:

Tlak punog otvaranja predstavlja minimalni tlak pri kojem je sigurnosni ventil potpuno otvoren.

Nazivni tlak otvaranja je tlak koji je naveden na pločici ili je ugraviran na sigurnosni ventil.

Tlak zatvaranja predstavlja maksimalni tlak pri kojem je ventil potpuno zatvoren.

Početak otvaranja predstavlja tlak pri kojem sigurnosni ventil počinje oslobađati medij u slobodni prostor.

Ispuštena količina je količina medija koju sigurnosni ventil oslobađa u slobodni prostor.

Kretanje ventila je razmak koji napravi vreteno do potpunog otvaranja sigurnosnog ventila.

Plomba sigurnosnog ventila obično je olovna s otisnutom oznakom tijela koje ju je ugradilo, a namijenjena je zaštiti ventila od promjene pregledanog i odobrenog tlaka otvaranja ventila.

Uz postupak ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila, uobičajeno je pružanje i usluge servisiranja sigurnosnih ventila. Sam postupak servisa i inspekcije sigurnosnih ventila obuhvaća:

-  Demontaža, čišćenje, defektacija oštećenja;

-  Strojna obrada dosjednih i brtvenih površina, pladnja, brtvenog sjedišta u kućištu;

-  Lepanje, navarivanje ako je potrebno;

-  Pjeskarenje, AKZ;

-  Montaža uključujući i brtveni materijal;

-  Ispitivanje i podešavane sigurnosnog ventila;

-  Izrada Izvještaja o ispitivanju sigurnosnog ventila;

-  Postavljanje plombe i kartice u skladu s ovlaštenjima HAA.

 

U cilju približavanja i veće konkurentnosti usluge ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila, klijentima na području cijele Republike Hrvatske, uz ugovor s MCP d.o.o. TÜV Croatia d.o.o. je u postupku obuke i opremanja još jednog ispitnog mjesta (predviđeno stacionarno i pokretno ispitivanje) na području Dalmacije (planirani početak rada je najkasnije do kraja 2019. godine).

Ispitni stol za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila

 

Digitalni pretvornici i oprema za ispitivanje stola

 

Plomba i kliješta TÜV / CRO

 

 

Cijelo ljeto otvoreni bazeni privlače bezbroj posjetitelja. Osobito u velikim gradovima mladima i starima nude zabavan i udoban način za hlađenje. Najzabavniji dio svakog bazena je vodeni tobogan.

Da li ste se upitali da li je vodeni tobogan siguran?

Da bi se osiguralo da su vodeni tobogani sigurni, potrebno ih je projektirati, izraditi, ugraditi i održavati sukladno normi HRN EN 1069-1:2017 Vodeni tobogani -- 1. dio: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1069-1:2017). Ova norma utvrđuje smjernice za rad i održavanje opreme. Također određuje potrebne tehničke zahtjeve za vodene tobogane.

U svrhu zadovoljenja norme proizvođači su dužni provesti preliminarnu analiza rizika u fazi projektiranja za svaki vodeni tobogan, sa ciljem identificiranja mogućih opasnosti i opasnih situacija koje se mogu pojaviti njegovom uporabom. Potrebno je također napraviti strukturnu analizu cjelokupnog tobogana, uključujući i  nosače, provodi se  Eurokodu EN 1990 i pripadajućim dijelovima norme HRN EN 1069-1:2017.

Proizvođač i instalater moraju osigurati da su osobe koje izrađuju i instaliraju vodeni tobogan kompetentne, da su zavarivači kvalificirina prema EN ISO 9606-1. Bilo koju montažu, modifikaciju, podešavanje ili izmjenu dijelova mogu obavljati samo osobe s odgovarajućim iskustvom i vještinama.

Prije nego što se vodeni tobogan stavi u funkciju kvalificirani inspektori TÜV Croatia provode sveobuhvatnu inspekciju koja uključuje:

 • provjeru projekta i proračuna
 • provjeru dokumentacije
 • vizualni pregled
 • dimenzionalne kontrole i
 • test vožnje uz mjerenje brzine i akceleracije

 Posebno osjetljiva mjesta koja se ispituju uključuju površinu tobogana i spojne točke, koje pojedine dijelove drže zajedno. Nadalje, u sklopu inspekcije, inspektori će provjeriti stabilnost konstrukcije tijekom njezine uporabe, bilo kakve znakove habanja/istrošenosti, kao i cjelovitost i izvorno stanje tobogana.

Brzina protoka vode također je važan kriterij ispitivanja: u nepovoljnim uvjetima, premalo tekuće vode može značiti da se ljudi sruše jedni na druge na toboganu ili pretrpe ozljede kože.

Rezultati ispitivanja daju se u obliku izvještaja te ukazuju na moguće nedostatke opreme s odgovarajućim slikama. Ako se pojave sigurnosni problemi, potrebno je ograničiti pristup toboganu sve dok operator ne otkloni sve nedostatke

Ukoliko se inspekcijom ne utvrde nedostaci izdaje se inspekcijski certifikat. Sveobuhvatnu inspekciju je potrebno raditi svake godine

Pored svakodnevnog vizualnog pregleda zbog očiglednih oštećenja, operator bi trebao izvršiti detaljan pregled svakih jedan do tri mjeseca.

 • Edukacija, uvijek najvažnija!!!
  Edukacija, uvijek najvažnija!!!
  više >
 • DO RASPOREDA SVIH SEMINARA JEDNIM KLIKOM!!!!
  DO RASPOREDA SVIH SEMINARA JEDNIM KLIKOM!!!!
  više >
 • 17. Susret auditora- razmjena iskustava
  17. Susret auditora- razmjena iskustava
  više >
 • Periodički pregledi kompozitnih boca za ukapljeni naftni plin
  Periodički pregledi kompozitnih boca za ukapljeni naftni plin
  više >
 • Inspekcija sigurnosnih ventila
  Inspekcija sigurnosnih ventila
  više >
 • Postinstalacijski pregled/inspekcija vodenih tobogana prema normi EN 1069-1
  Postinstalacijski pregled/inspekcija vodenih tobogana prema normi EN 1069-1
  više >